Tallers participatius per contrastar reptes i orientacions educatives per Barcelona

30/06/2017

Durant els mesos de juny i juliol, l’Institut durà a terme 4 tallers participatius per tal de treballar al voltant dels resultats de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016, com a part del retorn social de l’informe i, a la vegada, amb l’objectiu d’alimentar la propera edició de l’informe prevista pel 2018.

En total hem convocat 70 persones provinents de diferents àmbits i sectors implicats amb l’educació (administració pública, entitats, famílies, professorat, direccions de centre, experts i altres professionals) que participaran en 4 tallers.

Els tallers, que s’han organitzat en base als 4 grups focals que ja es van convocar per a l’elaboració de l’informe de 2016 (primera infància / segon cicle d’infantil, primària i ESO / secundària post-obligatòria i segones oportunitats / lleure i comunitat), estan pensats com a dinàmica participativa per tal que totes les persones participants puguin fer les seves observacions i aportacions. L’objectiu és contrastar els reptes i les orientacions que l’informe proposa en cada un dels quatre àmbits i recollir propostes de mesures concretes que es podrien impulsar en els propers anys. Les propostes es recolliran en un document i contribuiran a l’elaboració del proper Informe Oportunitats educatives a Barcelona 2018.

Projecte relacionat