Retorn Social de l’Informe Oportunitats Educatives

30/09/2017 Elisa Stinus

Durant els mesos de juny i juliol han tingut lloc els tallers participatius del Retorn Social de l’Informe Oportunitats educatives a Barcelona 2016 (Resum executiu), elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Els tallers s’han realitzat a l’Espai Jove La Fontana i, en total, hi han participat unes 70 persones provinents de l’administració, professionals, entitats i experts.

 

Un projecte circular

L’objectiu dels Tallers participatius ha estat fer un retorn de l’Informe en base als 4 grups focals que ja es van convocar per a l’elaboració del mateix (Primera infància / Segon cicle d’infantil, primària i ESO / Secundària post-obligatòria i segona oportunitat / Lleure i comunitat), tot contrastant els reptes i les orientacions que es proposen en cada àmbit i recollint propostes de mesures concretes que es podrien impulsar en els propers anys. Les propostes es recolliran en un document i contribuiran a l’elaboració del proper Informe Oportunitats educatives a Barcelona 2018.

D’aquesta manera, el projecte d’Oportunitats Educatives a Barcelona que duu a terme l’Institut Infància i Adolescència per encàrrec de l’IMEB, es converteix en un projecte circular. Alhora que es fa un retorn social dels resultats obtinguts en la primera edició de l’informe (el 2016), s’obre el debat per aprofundir en les propostes i reptes plantejats de manera que es comença a treballar en l’informe 2018.

 

Diversitat per enriquir el debat

Fent ús de targetes de colors i panells, els participants s’han agrupat al voltant de taules temàtiques per a debatre sobre propostes concretes per a cada repte plantejat, tot generant mapes d’idees en cada panell. Aquesta senzilla metodologia és l’excusa per aconseguir debats estructurats, i  al mateix temps facilita la creativitat i la pluja d’idees per  centrar el debat i no divagar, ja que el temps és limitat. Tenint en compte que els grans reptes ja s’havien detectat en l’Informe d’Oportunitats Educatives, la divisió dels participants en grups reduïts permet aprofundir sobre aspectes més concrets, i la posada en comú en plenari fa que tothom pugui escoltar les idees dels companys i pugui opinar sobre debats que han sorgit en altres grups.

  

  

Aturar-se i compartir per poder seguir avançant

Les sensacions dels tallers s’han valorat molt positivament ja que, més enllà dels resultats concrets, han suposat una oportunitat per ajuntar persones d’àmbits diversos però que treballen amb objectius similars al voltant de l’educació, la infància i l’adolescència. Els participants han aprofitat per posar-se al dia del que ja s’està fent des d’altres àmbits, han intercanviat contactes per fer sinergies i han pres nota d’alguns aspectes proposats en els tallers per implantar-los o tenir-los en compte en les seves feines. Sempre resulta enriquidor dedicar un espai a sortir de la rutina diària, escoltar noves idees provinents d’àmbits més o menys institucionalitzats, i fer volar la imaginació vers nous horitzons de polítiques o accions que es podrien fer en el futur.

De vegades, han sorgit discrepàncies en el debat i aquestes s’han anat diluint al aprofundir en les opinions de cadascú o bé s’han mantingut però comprenent més la justificació i les raons del contrari. Quan es fa un brainstorming d’idees és important trobar els consensos i els dissensos ja que en la diversitat rau la riquesa i sovint les idees més innovadores neixen quan aprofundim en idees que a priori no ens sonen bé o s’allunyen del que coneixem i fem habitualment. Al cap i a la fi, quan ens trobem amb altres i dialoguem sempre acabem immersos en un procés d’aprenentatge. Caldria poder tenir més espais per debatre i intercanviar, sortir de la nostra rutina diària i així tornar-hi amb més ganes i coses apreses!

Projecte relacionat