Oportunitats educatives a Barcelona

Oportunitats educatives a Barcelona, L’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat és un programa de llarg recorregut que vol aportar una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

El programa, que és un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, inclou l’elaboració d’informes bianuals sobre l’estat de l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat i, en els anys intermitjos, la divulgació i el retorn social en diversos espais municipals i de treball amb la comunitat educativa. L’objectiu d’aquests espais de retorn social és doble, d’una banda debatre  els resultats de l’informe anterior i, de l’altra, començar a preparar ja l’informe de l’any següent contrastant i concretant els reptes i orientacions de les polítiques educatives.

 

Equip de programa:

Maria Truñó i Salvadó (coordinació 2018)
Elena Sintes Pascual (coordinació 2016-2017)

Alba Castejón Company (2017-2018)
Adrián Zancajo Silla (2017-2018)
Elisa Stinus Bru de Sala (2017)
Pol Maceira Duch (2017)
Sheila González Motos (2016)
Albert Sánchez-Gelabert (2016)

Programa per encàrrec de:

Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

Amb la col·laboració de:

Per seguir les novetats del programa a Twitter: 

#OportEduBCN