Oportunitats educatives a Barcelona

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és un projecte de llarg recorregut que vol aportar una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

El projecte, que és un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, inclou l’elaboració d’informes sobre l’estat de l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat i la seva divulgació i retorn social en diversos espais municipals i de treball amb la comunitat educativa. L’objectiu d’aquests espais de retorn social és doble, d’una banda debatre  els resultats de l’informe anterior i, de l’altra, començar a preparar ja l’informe de l’any següent contrastant i concretant els reptes i orientacions de les polítiques educatives.

En el marc d’aquest projecte, s’han realitzat dos informes:

  • Informe Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolcesència a la ciutat (publicat el gener de 2017)
  • Informe Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019 (properament)

 

Equip de projecte:

Maria Truñó i Salvadó (direcció)
Alba Castejón Company (recerca)
Adrián Zancajo Silla (recerca)

Projecte per encàrrec de:

Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

Amb la col·laboració de:

Per seguir les novetats del projecte a Twitter: 

#OportEduBCN