Oportunitats educatives a Barcelona

El projecte Oportunitats educatives a Barcelona, L’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat és un projecte de llarg recorregut que vol aportar una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

El projecte, que és un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, inclou l’elaboració d’informes bianuals sobre l’estat de l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat i, en els anys intermitjos, la divulgació i el retorn social en diversos espais municipals i de treball amb la comunitat educativa. L’objectiu d’aquests espais de retorn social és doble, d’una banda debatre  els resultats de l’informe anterior i, de l’altra, començar a preparar ja l’informe de l’any següent contrastant i concretant els reptes i orientacions de les polítiques educatives.

 

Coordinació: 
Maria Truñó i Salvadó (2018)
Elena Sintes Pascual (2016-2017)

Equip de projecte:
Alba Castejón Company (2017-2018) | Adrián Zancajo Silla (2017-2018) | Elisa Stinus Bru de Sala (2017) | Pol Maceira Duch (2017) | Sheila González Motos (2016) | Albert Sánchez-Gelabert (2016)

Projecte per encàrrec de:
Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

Amb la col·laboració de:

Per seguir les novetats del projecte a Twitter: 
#OportEduBCN