Oportunitats educatives a Barcelona

A partir del projecte de recerca Oportunitats educatives a Barcelona, L’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat analitzem les oportunitats educatives a Barcelona en un sentit ampli: els recursos per a la primera infància, l’escola i el lleure, entre 0 i els 17 anys.

Aquest és el primer informe d’una sèrie d’estudis encarregats per l’IMEB amb el quals es vol generar i compartir coneixement per acompanyar les polítiques educatives locals.

L’estudi es realitza a partir de l’anàlisi de fonts documentals, dades d’estadístiques oficials, dades qualitatives provinents de focus groups amb actors educatius i anàlisi de casos pràctics.

Per seguir les novetats del projecte a Twitter: 
#OportEduBCN

Coordinació: 
Elena Sintes Pascual

Equip de projecte:
Sheila González Motos | Pol Maceira Duch | Albert Sànchez-Gelabert

Projecte per encàrrec de: 

Amb la col·laboració de: