Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Setembre 2022
 
 

Presentem l'informe de Primeres dades de l'Enquesta de Benestar Subjectiu de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència hem presentat el primer informe de resultats de la segona edició del Parlen els nens i nenes, en què es recullen les primeres dades de l'Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona, que van respondre 5.000 infants d'entre 8 i 12 anys de la ciutat, la tardor 2021. L'informe identica 9 conclusions principals i 3 primeres propostes per millorar el benestar de la infància. (CAT) (CAST)

 
 
 

Comencem els tallers per cointerpretar els resultats amb els infants

Aquesta tardor tornem a les escoles per explicar els primers resultats de l'enquesta als nens i nenes de les escoles que hi van participar. L'objectiu dels tallers és cointerpretar els resultats amb els infants per comprendre de manera més aprofundida les moltes preguntes que s'obren a partir dels resultats de l'enquesta. Els tallers també serviran per renovar l'Agenda dels infants del 2018 amb les demandes i propostes de millora del seu benestar adreçades a l'administració pública, les escoles, les famílies i els mateixos infants. (CAT)(CAST)

 
 
 

Els infants estan menys satisfets amb la seva vida que abans de la pandèmia

Després de la pandèmia baixa el nombre d’infants molt satisfets amb la seva vida i es duplica el nombre d’infants que no ho estan gens. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Informe de Primeres dades de l'Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021. D'altra banda, s'ha intensificat l’impacte de les desigualtats en la satisfacció de la infància, tant pel context socioeconòmic com, sobretot, per les diferències de gènere. (CAT)(CAST)

 
 
 

Projecte pilot de suport al joc per infants amb discapacitat

Estem donant suport a l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) en el projecte pilot de suport al joc per a infants amb discapacitat o bé infants fills de persones adultes amb discapacitat. El projecte, previst en el Pla del joc a l’espai públic, té per objectiu oferir una figura de suport personal, que en certs casos esdevé imprescindible per garantir el dret al joc i a la igualtat i no discriminació. (CAT)(CAST)

 
 
 
 

Carta Internacional per a la Recerca Ètica amb els Infants

L'associació Ethical Research Involving Children (ERIC) ha elaborat una Carta Internacional per la Recerca Ètica de la Infància. Des de l'Institut Infància i Adolescència  ens hi hem adherit, ja que tots i cada un dels 7 principis que ressegueix els tenim en compte en tots els nostres projectes i, en especial, en el Parlen els nens i nenes l'únic projecte en què enquestem directament als infants. La Carta subratlla qüestions com ara la importància de respectar la dignitat dels infants, vetllar per la no discriminació, la participació voluntària i investigar en benefici dels nens i nenes, entre d'altres.

 
 
 

Julieta Piastro: "Una generació deprimida"

La professora de pensament contemporani de la URL-Blanquerna Julieta Piastro escriu l'article Una generació deprimida, en el qual interpel·la la societat adulta sobre com està acompanyant (o no) els nois i noies adolescents en la complexitat pròpia de l'època i també pròpia de l'etapa vital. Piastro parla de l'ús de les pantalles i les xarxes socials amb una doble vessant: com a refugi o com a eina de transformació i emancipació i fa referència també a les vivències i sentiments de solitud, les idees suïcides i el patiment que ha generat la pandèmia entre els nois i noies adolescents.

 
 
 

Informe de primeres dades de l'Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància

Compartim l'Informe de primeres dades de l'Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021. L'informe compara els resultats de satisfacció abans i després de la pandèmia (2021 vs. 2017) en 15 grans àmbits de la vida dels infants, com ara la família, l'escola, la relació entre iguals, l'ús del temps, la salut, la seguretat o l'escola adulta, entre d'altres. L'informe aporta dades inèdites sobre l'ús d'internet i pantalles, els sentiments de soledat en la infància, els espais a l'aire lliure del barri i la ciutat, la mobilitat a la ciutat i les preocupacions socials dels infants. L'informe es clou acaba amb 9 conclusions destacades i 3 primeres propostes amb les que podem millorar el benestar dels nostres nens i nenes.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255