D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals resten incorporades al fitxer Contactes de comunicació de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el servei d’informació i l’atenció a les persones que contacten amb l’organisme, així com informar de l’actualitat i actuacions que, en base a les dades facilitades, es consideri que poden ser del seu interès i, també, l’enviament del butlletí electrònic sobre infància i polítiques públiques. No es cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos – 08012 Barcelona o escrivint un correu electrònic a comunicacio@institutinfancia.cat, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD