Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Juliol 2022
 
 

Les 8 habilitats o competències clau per connectar política i evidència

Els reptes i les problemàtiques socials són cada cop més complexes i més interconnectades, i no sempre és fàcil la cooperació entre diferents àmbits de les polítiques públiques ni tampoc entre la política i la recerca. Repassem les 8 habilitats per connectar coneixement i acció en aquest article, en dues versions: breu a Llei d'Engel i extensa a l'Anuari IERMB 2021.

 
 
 

L'aposta per naturalitzar els patis escolars

Tret d’algunes excepcions, els patis de les escoles urbanes han estat espais menystinguts, tant en la seva dimensió pedagògica com en el disseny arquitectònic estandarditzat i amb un excés de ciment. És possible revertir aquesta realitat? En aquest article conjunt amb l'Ajuntament de Barcelona repassem el sentit del programa "Transformem els patis", els 6 criteris amb què es basen les transformacions i la importància de fer-les a partir de la cocreació amb els infants i la comunitat educativa. (+)

 
 
 

Novetats de salut i benestar al Dades Clau 2022

L'informe Dades clau d'infància i adolescència 2022 incorporarà novetats importants, especialment en l'àmbit de la salut dels adolescents i del benestar dels infants, gràcies a les noves edicions del 2021 de l'enquesta FRESC i de l'Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB). Però aquestes no són les úniques novetats! Aquest juliol s'ha reunit la comissió transversal de l'Observatori 0-17 BCN per començar el 5è monitoratge d'indicadors. (CAT) (CAST)

 
 
 

Memòria Institut Infància i Adolescència 2021

L'elaboració del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030, la 2a edició de l'Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància, les 3 guies de cocreació amb infants per una ciutat jugable... Són algunes de les fites destacades de la memòria 2021, però no les úniques! Hem participat en 24 espais de treball, hem dut a terme 26 recerques o treballs tècnics, coorganitzat 2 jornades i participat en 13 jornades més, hem publicat 6 articles als mitjans... i molt més! (CAT)(CAST)

 
 
 
 

La llei per acabar amb la violència contra la infància explicada als infants

La Plataforma de Infancia ha posat en marxa un web amb un joc interactiu per explicar als infants i adolescents el contingut de la nova llei per la protecció de la infància davant la violència (LOPIVI). Amb dues versions (per 8-12 anys i per 13-17), aquest web explica de forma dinàmica i entenedora què és la violència, i què fer en cas de patir-la o de saber que algun altre infant la pateix. Un material valuosíssim per garantir el dret dels infants a rebre una informació adequada sobre les qüestions que els afecten i per lluitar contra la violència!

 
 
 

Dos nous recursos sobre benestar i infància a nivell internacional

El Centre de Benestar, Inclusió, Sostenibilitat i Igualtat d'Oportunitats de la OCDE publica dos nous recursos centrats en dades sobre el benestar de la infància: un portal de dades de l'OCDE actualitzat sobre el benestar infantil i un nou tauler de control del benestar infantil de l'OCDE. L'objectiu d'aquestes noves eines és posar a disposició les dades disponibles i ajudar als països a entendre millor què estan fent en relació al benestar dels nens i nenes.

 
 
 

La caiguda de la natalitat i altres reptes demogràfics

La realitat poblacional actual planteja reptes demogràfics i socials importants, com ara la bretxa entre els fills desitjats i les realitats reproductives o la importància de construir ciutats més amables per a viure-hi la infància i l’adolescència. El document “Reptes demogràfics: infància, famílies i ciutat” és una lectura en clau demogràfica de l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2021, on fem un repàs a l'envelliment de la població, la caiguda de la natalitat, i també els reptes i les oportunitats que se'ns plantegen en relació a aquestes i altres qüestions, així com 13 mesures que ja estan en marxa per fer-hi front.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255