Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Desembre 2019
 
 

El Pla del joc a l’espai públic desperta interès aquí i allà

Aquesta tardor, el Pla del joc a l'espai públic de Barcelona ha generat interès en fòrums i seminaris, tan nacionals com internacionals i ha tingut una presència rellevant a Barcelona, l’Hospitalet, València, Leeds i Bristol. No només hem explicat el pla sinó que hem compartit enfocs específics, com ara la seva vinculació amb el verd, l'aplicació en entorns desafavorits o la forma com es va elaborar. (cat) (es)

 
 
 

Es reactiva el Grup Altaveu

Reactivem el Grup Altaveu, el grup de nois i noies que ja fa més d’un any va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de presentar i obrir diàlegs al voltant de l’Agenda dels Infants. Aprofitant la renovació de càrrecs i de grups polítics municipals, el Grup Altaveu es prepara per obrir un diàleg amb els nous representants a mitjans de gener. A la trobada explicaran les seves prioritats d’acció i intentaran generar un compromís a l’entorn del benestar de la infància a Barcelona. (cat)(es)

 
 
 

El Parlen els nens i nenes, a Jerusalem

Participem en un workshop internacional sobre maltractament i benestar infantil a Jerusalem per presentar una anàlisi específica  a partir de les dades de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona. La conclusió principal és que les situacions de violència en els contextos habituals dels infants, especialment a l’escola, disminueixen de manera molt significativa el benestar dels infants. A més, es detecten diferències significatives entre escoles. (cat)(es)

 
 
 

Els 14 reptes educatius de Barcelona

El segon informe d’Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència arriba en un moment estratègic, ja que la ciutat inicia un nou mandat municipal i que, per desplegar les principals polítiques educatives, necessita de dades àmplies, anàlisis rigoroses i tenir els reptes identificats. Recuperem aquest article i les 4 infografies que resumeixen els 14 reptes educatius de les 4 etapes que analitza l'informe. (cat)

 
 
 
 

Informe drets de l’infant a Catalunya 2019

D’acord amb el que estableix la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, el Síndic de Greuges de Catalunya ha presentat el seu l’Informe anual sobre els drets de l’infant al Parlament de Catalunya. L’informe es refereix a diferents qüestions que suposen un repte com ara resoldre les situacions d’emergència en l’habitatge, l’atenció sanitària, la segregació escolar, l’estigmatització dels infants migrats, els infants maltractats, els serveis socials o els infants amb discapacitats, entre d’altres. La conclusió principal és la necessitat d'invertir en polítiques d’infància per a la garantia del drets dels infants, ja que la baixa inversió pública és un dels factors que explica l'elevada prevalença de la pobresa infantil. També disponible el resum executiu.

 
 
 

Els països més rics són els més favorables a les famílies?

Aquest informe d’UNICEF-Innocenti (en anglès) analitza quins son els països de la OCDE i la UE més favorables a les famílies, pel que fa a les polítiques de conciliació laboral-familiar. Aquestes polítiques inclouen la duració del permís parental per naixement de fills i els serveis de cura i educació infantil per a infants d’entre 0 i 6 anys, el nombre d’infants escolaritzats més petits de 3 anys o entre 3i 6 anys, entre d’altres. Tenint en compte totes les variables, UNICEF-Innocenti determina que Espanya ocupa el lloc 14 dels 31 països analitzats.

 
 
 

El pla del joc als barris més desafavorits

Compartim la presentació sobre la necessitat d’un desplegament específic del Pla del Joc a l’espai públic de Barcelona en cada context de la ciutat, especialment a les zones més empobrides. Aquesta presentació recull les conclusions que s’han extret de l’observació etnogràfica de dues àrees de joc de la ciutat (el Raval i el Besòs-Maresme) gràcies a  la col·laboració de l’Elena Hernández, alumna en pràctiques del Màster Metròpoli de l’IERMB, en el treball de camp i en l’anàlisi de dades, sota la coordinació d'Emma Cortés. Presentació en català i anglès.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255