Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Juliol 2018
 
 

Obrim diàlegs entre infants i adults

Ja s’ha constituït el Grup Altaveu del programa Parlen els nens i nenes, un grup de 30 nois i noies d’entre 11 i 13 anys de tots els districtes de la ciutat que té l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Barcelona de donar a conèixer, fer campanya i moure l’Agenda dels infants. El Grup Altaveu treballarà per presentar l’Agenda i obrir diàlegs, durant el curs 2018-2019, amb responsables polítics, serveis municipals, entitats i agents socials de la ciutat. (cat) (cast)

 
 
 

Avaluació d’impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida quotidiana d’infants i adolescents

En el marc de l'Observatori 9-17 BCN, hem iniciat el treball de camp de l’avaluació qualitativa del Fons 0-16 per conèixer els impactes en la vida dels infants beneficiaris i les seves famílies, des de les seves pròpies percepcions i les dels professionals de serveis socials municipals. Es tracta de comprendre millor els usos, disfuncions, vivències positives i negatives d'aquesta política de rendes adreçada a la infància. (cat) (cast)

 
 
 

Obrim dades: microfitxers del baròmetre de la infància i les famílies 2014

En el marc de l’Observatori 0-17 i responent al nou reglament sobre el Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona, posem a disposició les dades i microdades del Baròmetre de la infància i les famílies 2014. És una línia nova  per avançar en la transparència de les entitats públiques i afavorir la generació de nou coneixement sobre la infància i l’adolescència a la ciutat. (cat) (cast)

 
 
 

Més enllà de garantir un dret: escoltar els infants és una necessitat

A Noruga, on es desenvolupa des de fa 14 anys el projecte The Change Factory, ho tenen clar: l’escolta i la participació dels infants és una peça indestriable del procés de disseny, implantació i avaluació de qualsevol programa o servei adreçat a la infància. Quatre nois de The Change Factory van ser a Barcelona convidats per l'Ajuntament per impartir una formació. Aquí, les principals conclusions. (cat) (cast)

 
 
 
 

Guia d’acció municipal per fomentar el contacte dels infants amb la natura

Compartim aquesta Guia d’acció municipal per fomentar el contacte dels infants amb la natura que posa a disposició la xarxa nordamericana  ‘Cities Connecting Children to Nature’ com a recurs per promoure l’accés equitatiu a la natura per part dels infants. La guia convida a preguntar-se si hi ha espais verds suficients a la ciutat i quin ús n’estan fent els infants i les famílies i, també, quines accions coordinades entre els ajuntaments i altres agents locals es podrien implementar per afavorir el contacte dels infants amb la natura.

 
 
 

No invertir en la infància és vulnerar els drets per tota la vida

Maria Jesús Larios, adjunta del Síndic de Greuges pels drets dels Infants i Adolescents, ho afirma en aquesta entrevista al Diari de l’Educació. Larios fa un repàs als reptes que té Catalunya i Espanya en relació a la infància pel que fa a la reducció de la pobresa que comporta, tant prestacions econòmiques, com també polítiques per garantir l’equitat educativa, polítiques d’habitatge, de conciliació familiar i laboral, polítiques redistributives, com la tarifació social, entre d’altres.

 
 
 

Resultats del procés de cocreació amb infants de dos parcs de Barcelona

Posem a disposició l’informe de Resultats dels procés de cocreació amb infants de dos parcs de la ciutat per transformar el Parc de la Pegaso i el Parc Central de Nou Barris en dos grans espais lúdics, en el marc del projecte Ciutat jugable. El document recull tant els coneixements sobre a què agrada jugar als infants com les propostes específiques que fan els 170 nens i nenes que hi han participat per a la transformació dels dos parcs en espais lúdics que desbordin les actuals àrees de joc.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255