The Change Factory: conèixer l’experiència dels infants és una peça imprescindible per la millora de les seves vides

19/07/2018 Laia Pineda

(Versió ampliada de l’article publicat a Social.cat)

Forandrings Fabrikken (The Change Factory o la Fàbrica del Canvi) és una fundació de caràcter privat que va començar ara fa 14 anys a Noruega, amb la missió de millorar els sistemes públics d’atenció a la infància: escoles, hospitals, serveis socials, entre altres. Les evidents mostres de queixa i dolor viscudes per molts dels infants a qui, en principi, el sistema públic noruec havia d’ajudar i protegir, feien evident la urgència de revisar-lo, per donar millor resposta a les necessitats dels infants.

Entre el 2008 i el 2016, The Change Factory va avaluar i revisar serveis públics amb la participació i complicitat de 3.000 infants d’escoles, 700 infants del sistema de tutela, 250 infants d’institucions de salut mental i 100 infants d’hospitals de tot Noruega.

L’impuls de canvis reals i concrets a partir de les seves aportacions (el 2014 ja s’havien modificat dues lleis noruegues de protecció de la infància com a conseqüència del programa i, en l’actualitat, es preparen noves modificacions de la Llei d’Atenció d’Infància) demostren el potencial de canvi d’aquest model.

Després que el projecte europeu ACSI identifiqués l’experiència, quatre dels PROs de The Change Factory han estat recentment a Barcelona convidats pel departament de Promoció d’infància de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Marit Sanner, la seva facilitadora i una de les principals impulsores del model. Els PROS’s de The Change Factory són infants i adolescents que han estat usuaris de serveis d’infància i que adopten el compromís de compartir les seves experiències per aconseguir millores en el sistema que puguin beneficiar a altres infants.

En Fredrik, la Hibaq i l’Anika, els PROs de The Change Factory conduint la formació a Barcelona, el passat mes d’abril (2018).

A continuació en fem un resum,  pel valor de les seves aportacions i perquè entronquen molt de prop amb la forma com concebem, des de  l’Institut Infància i Adolescència, el treball amb i per als infants.

L’experiència viscuda dels infants: una peça clau per la millora dels serveis adreçats a infants i adolescents

Acostumem a dissenyar, avaluar i, quan s’escau, reformular els serveis d’atenció a la infància a partir de la recerca i del coneixement dels professionals…  Però, i l’experiència viscuda i narrada pels infants que hi han passat? Sovint ens oblidem d’aquesta peça clau, tal i com van alertar els PRO’s de The Change Factory.

Què en sabem dels infants? Què necessitem saber dels infants, dit pels propis infants? Per què no els incloem des del principi en el disseny de les solucions i no només en el que opinen de les solucions que hem dissenyat els adults? Pregunta la Marit Sanner.

El primer que hem d’entendre és que la participació dels infants no és un fi en si mateix, sinó una manera d’accedir al coneixement valuós que tenen els infants sobre els sistemes dels que participen (l’escola, serveis d’atenció i protecció,…). Hem de veure aquest coneixement com una aportació imprescindible, que cal posar  al mateix nivell d’importància que la resta de coneixements sobre la infància i l’adolescència:

Sense un coneixement aprofundit sobre l’experiència dels infants no és possible acompanyar adequadament als infants i oferir-los el que necessiten. No és possible generar sistemes d’atenció eficaços i segurs per als infants. (Marit Sanner, The Change Factory)

Tanmateix, a aquest coneixement no s’hi accedeix de manera senzilla. Com amb la resta de coneixements, també per aquest, cal desplegar un mètode, cal destinar-hi un temps i uns recursos. Si volem que els infants comparteixin les seves vivències amb el món adult quan els interroga, cal crear unes circumstàncies específiques que ho facin possible.

Els 3 principals esculls per a la participació dels infants…

La participació dels infants no és dona de forma automàtica o “natural”, només perquè els adults decidim consultar-los, sinó que sol topar amb tres esculls importants:

1) el dels infants que no participen mai a les activitats proposades

2) el dels infants que boicotegen l’activitat perquè no els interessa

3) el d’aquells infants que diran allò que els adults volen sentir, per ser amables i sortir aviat d’una activitat de participació que no els ha interpel·lat de veritat.

Tots tres esculls són estratègies que serveixen als infants per escapar-se d’una activitat que els infants han estimat que no reuneix els requisits per compartir amb els adults el que realment pensen.

Durant els primers 5 minuts els infants decidiran si la proposta de participació els interessa o no. Si els interessa col·laboraran, sinó desconnectaran. Per tant tens 5 minuts per guanyar-te’ls. En els primers 5 minuts els has d’explicar de forma molt clara i concreta perquè els necessites, quina és la teva proposta i què en faràs de la informació que t’enduràs. Els infants han de saber qui està esperant aquesta informació important que et donaran. (Marit Sanner, The Change Factory)

 

… i els 3 ingredients imprescindibles de la fórmula The Change Factory

Què cal, doncs, per trobar-se amb els infants? Com cal abordar-los per aconseguir que tots tinguin ganes de participar i ho facin de forma genuïna i no només com a via escapista, per acontentar les demandes dels adults?

The Change Factory va invertir 4 anys per poder respondre aquestes preguntes. I tal vegada, les respostes que van trobar siguin part de les aportacions més rellevants del model: per aconseguir una participació real i sincera dels infants, és imprescindible que es compleixin, com a mínim, aquests tres ingredients:

  1.  Adults decidits a escoltar el que els infants els volen dir
Estem decidits a escoltar el que els infants ens volen dir? Estem preparats perquè ens qüestionin estratègies i pràctiques professionals que potser haurem exercit durant anys amb la millor de les intencions però que, a ulls dels infants, es demostren ineficaces? (Marit Sanner, The Change Factory)

Escoltar i assumir les conseqüències del que ens diran els infants, pot no ser gens fàcil. Sobretot per qui té per missió acompanyar-los. A ningú li agrada sentir que el que fa no serveix o és ineficaç. Però si els infants no perceben aquesta voluntat sincera de ser escoltats, si no perceben aquesta valentia en els adults i no veuen aquesta porta oberta (des del cor), no podem esperar que ens confiïn les seves “perles” (així és com s’hi referien els PROs).

No regalem les nostres idees ni les nostres experiències al primer que passa i el primer que digui, no serà necessàriament el que en realitat consideri el més important. Les nostres idees són “perles valuoses” que oferim quan sentim que se’ns vol escoltar de veritat i quan percebem que allò que compartirem servirà realment per canviar alguna cosa. A més ens cal percebre que l’espai que se’ns proposa per compartir les nostres “perles” és un espai en el qual ens sentim segurs i acompanyats per adults que ens estimen (PRO’S de The Change Factory)
  1. Espais de participació segurs, de respecte mutu i confiança

Possiblement no ens haguem plantejat mai que les eines de participació poden ser intimidants o poden fer por als infants. Poden generar sentiments de desconcert i tristesa, perquè sovint els preguntem sobre aspectes de les seves vides que per ells són importants o que els fan connectar amb experiències doloroses.

Per això generar espais de participació on els nois i noies se sentin segurs per compartir les seves perles  és tan important. I no estem parlant de càmeres de seguretat ni de policia, parlem d’estar acompanyats per adults en qui poden confiar i pels qui, els infants ho perceben de seguida, seran tractats amb respecte i amor. Adults que estaran pendents de com se sentin abans, durant i després d’haver compartit les seves experiències.

Per als infants un element clau de seguretat és quan l’adult comparteix amb ells algun element de la seva vida personal, enlloc d’escoltar-se’l des de la “barrera” professional. (Marit Sanner, The Change Factory)

Des d’aquesta perspectiva, la participació dels infants és un espai de cooperació entre infants i adults, en el que uns aporten i tenen cura dels altres i en el que els adults es situen al mateix nivell que els infants i no per sobre.

Per tal que la cooperació sigui possible, la figura del facilitador/a o dinamitzador és més important que la tècnica que s’apliqui. L’infant ha de percebre que la proposta del facilitador/a és honesta, ha de ser capaç de generar un clima de confiança i tractar amb respecte als infants, no jutjant les seves percepcions-experiències o opinions. El facilitador/a ha de ser capaç de traslladar la informació adequada sobre el què demana als infants (amb un missatge curt i clar i un llenguatge no verbal inequívoc) i ha de recordar-los sempre, incansablement, perquè sentir la seva veu és tan important.

Potser a l’escola no t’ha anat prou bé, però la teva experiència i la teva opinió sobre l’escola pot ser molt útil per als nens i nenes que vindran darrere teu. (Marit Sanner, The Change Factory)
  1. Eines de participació útils

La participació dels infants, escoltar-los i tenir en compte el que diuen és un dret reconegut a l’article 12 de la Convenció Internacional dels Drets de l’Infant, però escoltar de veritat va més enllà de recollir les seves opinions o interessar-se per les seves experiències: escoltar de veritat és estar disposat a fer canvis que poden ser profunds, i a invertir-hi els recursos necessaris.

Els infants tenen objectius ambiciosos i demanen que les seves aportacions serveixin per canviar i millorar el seu entorn. La percepció d’utilitat és imprescindible per aconseguir una participació activa i honesta per part seva.

Posar a nois i noies en un escenari o davant d’un públic adult, és una gran responsabilitat, i és per això que és tan important assegurar-se abans de fer-ho que els adults volen realment escoltar-los i cal que els adults diguin molt clar als infants què se’n farà amb les aportacions que facin. (Marit Sanner, The Change Factory)

Combinar bé els ingredients per obtenir un bon resultat

A més a més de tenir en compte aquests tres ingredients, cal saber quina és la recepta per combinar-los. La clau, expliquen des de The Change Factory, està en fer una proposta senzilla, curta, divertida, concreta i que parteix de la seva experiència individual, eliminant pressions sobre si ho fan bé o malament, eliminant la lectura de papers. Cal convidar a parlar a l’infant des d’ell mateix i interessar-se per les seves experiències. Les propostes, arribaran després. A més, cal vetllar perquè l’experiència de participació tingui un final esperançador: participem per crear un espai millor del que tenim ara i aquest marge de millora és possible. La cooperació ha de servir per apropar adults i infants, per reforçar vincles i sumar esforços.

 

Més enllà de garantir un dret: comprendre que escoltar els infants és una necessitat

Els PRO’s de The Change Factory ens demanen als adults que avancem del “vull sentir la teva veu” al “necessito sentir la teva veu”. L’escassa escolta adulta als infants fa que, a casa nostra, encara estiguem en fase de creació de mecanismes d’escolta, i en la reivindicació que aquests siguin periòdics, i no puntuals en el temps. Però a The Change Factory ja han fet un pas més i reclamen que la participació dels infants no respongui a un exercici de dret sinó a la necessitat dels adults de comptar amb la seva expertesa, i de fer-los co-partícipis del disseny, implementació i/o avaluació de qualsevol servei adreçat als infants.

No ens agrada constatar que els adults ens escolten perquè tenim un dret i, per tant, estan obligats a fer-ho. Aquest és un esquema adult. Nosaltres volem que els adults ens escoltin perquè ens necessiten, perquè senten que sense el nostre consell o experiència no és possible prendre decisions encertades sobre allò que ens afecta. (PRO’S de The Change Factory)

Es tracta, doncs, de defugir les fórmules de participació que no tinguin per objectiu conèixer i millorar les vides dels infants i entendre que la participació és el mitjà (i no un fi en sí mateix) per accedir al valuós coneixement que els infants tenen, des de la seva perspectiva i el seu protagonisme.

 

La participació dels infants, una eina imprescindible per conèixer i millorar les vides dels infants a la nostra ciutat

Des de l’Institut Infància i Adolescència procurem comptar amb els infants sempre que ens és possible i així ho recollim en els nostres principis metodològics. És el cas del Parlen els nens i nenes, un programa de recerca i coneixement sobre el benestar dels infants que parteix des del seu punt de vista i compta amb el seu protagonisme en totes les fases del seu desplegament; com també en una de les actuacions del programa Ciutat jugable, el procés de cocreació amb infants de dos parcs de Barcelona per tal de transformar-los en dos grans espais lúdics que desbordin les actuals àrees de joc.

L’experiència de The Change Factory és inspiradora, no només per la seva metodologia i els seus resultats sinó també perquè a Barcelona no hi ha una política proactiva específica, sistemàtica i transversal per a promoure el dret dels infants i adolescents a ser escoltats en la presa de decisions que els afecten. Ens queda encara molt camí a fer per afavorir el seu paper com a ciutadans actius amb dret a participar en l’elaboració del projecte de ciutat i molt per conèixer de les seves vides i les seves visions. Aquestes són, precisament, les dues principals conclusions del document de treball Participació de nois i noies a Barcelona, oportunitats per a la co-producció de la ciutat amb i des de la infància i l’adolescència, que hem dut a terme des de l’Institut Infància i Adolescència.

Molts dels ingredients i preguntes que ens plantegen els quatre joves de The Change Factory i la seva facilitadora, molts dels aprenentatges del model noruec, ens serviran per aprofundir i revisar com ens trobem amb els infants des d’aquesta necessitat i cooperació mútues, i sobre com creem espais i condicions on sigui possible una comunicació genuïna entre adults i infants.

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.