Barcelona avança cap a una política de joc a l’espai públic

19/02/2018

Barcelona tindrà una estratègia per afavorir el dret al joc dels infants i adolescents que es concreta en la mesura de govern Barcelona dóna molt de joc, una mesura a la qual hem contribuït molt activament, tant en el concepte, com en la redacció i execució de part de les actuacions previstes.

Arrenca l’Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i adolescència

30/01/2018

L’objectiu del programa és recopilar, generar, sistematitzar i analitzar periòdicament dades suficients i rellevants sobre l’etapa vital dels 0 als 17 anys, posar-les a disposició en obert i poder fer un seguiment sobre les condicions de vida i la situació dels drets dels infants i adolescents a la ciutat.

Dades clau sobre infància i adolescència a Barcelona

30/01/2018

En el marc de l’Observatori 0-17 BCN posem a disposició un primer recull de dades sobre la infància i l’adolescència a la ciutat, que inclou tant dades demogràfiques, com socioeconòmiques dels infants i de les llars amb infants i també les de benestar subjectiu de la infància.

Posem a disposició l’anàlisi de models d’espais familiars

27/11/2017

Disponible l’informe ‘Serveis socioeducatius per a la primera infància: anàlisi de models d’espais familiars’ per contribuir en la definició del model integral d’espais familiars municipals per a la primera infància de la ciutat de Barcelona.

Primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància de Barcelona

13/11/2017

El temps lliure i l’autonomia personal són els àmbits en els que els infants de 10 a 12 anys de Barcelona es mostren menys satisfets, segons els primers resultats de l’enquesta El benestar subjectiu de la infància a Barcelona’, que s’acaben de presentar coincidint amb l’inici de la fase de retorn i procés participatiu del projecte Parlen els nens i nenes

Preguntem als nens i nenes com podem millorar el seu benestar

10/11/2017

Després d’haver fet l’enquesta de benestar subjectiu a 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, i un cop tenim els primers resultats de l’anàlisi, tornem a les escoles que van participar a l’enquesta per iniciar la segona fase del projecte Parlen els nens i nenes, que consisteix en un procés participatiu per tal que els infants construeixin la seva agenda de propostes i actuacions per millorar les seves vides.

Com millorar l’Audiència Pública de Nois i Noies?

25/09/2017

Presentem l’Informe d’Avaluació del programa ‘Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona’, el resultat d’un encàrrec de l’IMEB amb l’objectiu de diagnosticar l’estat actual del programa i proposar actuacions que permetin donar-li un impuls.