Primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància de Barcelona

El temps lliure i l’autonomia personal són els àmbits en els que els infants de 10 a 12 anys de Barcelona es mostren menys satisfets, segons els primers resultats de l’enquesta El benestar subjectiu de la infància a Barcelona’, que s’acaben de presentar coincidint amb l’inici de la fase de retorn i procés participatiu del projecte Parlen els nens i nenes

Propostes per reforçar la participació a l’Audiència Pública de nois i noies de Barcelona

L’Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona ha d’arribar a ser un procés ciutadà polític educatiu que tingui sentit tant pels nois i les noies com per la ciutat en general. S’ha de contemplar…

Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar i perquè siguin ells mateixos qui assenyalin actuacions de millora en relació amb aspectes importants de les seves vides.

Primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona

Informe dels primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, resposta per prop de 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, en el marc del projecte Parlen els nens i nenes: benestar subjectiu de la infància a Barcelona.