Posem a disposició l’anàlisi de models d’espais familiars

Disponible l’informe ‘Serveis socioeducatius per a la primera infància: anàlisi de models d’espais familiars’ per contribuir en la definició del model integral d’espais familiars municipals per a la primera infància de la ciutat de Barcelona.

Què implica fer recerca social amb infants i adolescents?

Investigar temes socials amb infants i adolescents implica comunicar-s’hi de manera respectuosa, a més de preguntar-nos, des d’una perspectiva ètica, la utilitat de la recerca per a la infància i la societat en general, però…

Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar i perquè siguin ells mateixos qui assenyalin actuacions de millora en relació amb aspectes importants de les seves vides.

Primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona

Informe dels primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, resposta per prop de 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, en el marc del projecte Parlen els nens i nenes: benestar subjectiu de la infància a Barcelona.