Avaluació d’impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida quotidiana d’infants i adolescents

En el marc de l’Observatori 0-17 BCN, hem iniciat el treball de camp realitzant una anàlisi qualitativa de l’impacte del Fons 0-16 per saber quin és l’impacte quotidià en la vida dels infants, adolescents i les percepcions també per part dels adults de les seves famílies i dels professionals dels serveis socials municipals: què en fan, per què i com ho viuen.

The Change Factory: conèixer l’experiència dels infants és una peça imprescindible per la millora de les seves vides

(Versió ampliada de l’article publicat a Social.cat) Forandrings Fabrikken (The Change Factory o la Fàbrica del Canvi) és una fundació de caràcter privat que va començar ara fa 14 anys a Noruega, amb la missió…

Ciutat jugable

OBERT | Treballem amb l’Ajuntament de Barcelona per acompanyar i desenvolupar una estratègia per tal que la ciutat ampliï, millori i diversifiqui les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents de la ciutat i, alhora, contribueixi a una millor vida comunitària.

Agenda dels infants, propostes per millorar el nostre benestar

L’Agenda dels infants recull les 11 demandes de millora del benestar que fan els nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat de Barcelona i les seves 115 propostes d’actuació.