Barcelona avança cap a una política de joc a l’espai públic

Barcelona tindrà una estratègia per afavorir el dret al joc dels infants i adolescents que es concreta en la mesura de govern Barcelona dóna molt de joc, una mesura a la qual hem contribuït molt activament, tant en el concepte, com en la redacció i execució de part de les actuacions previstes.

Els Patis Escolars Oberts al Barri, recuperant espais de lleure pels barris

(Versió ampliada de l’article publicat a Educa.barcelona) Diversos estudis permeten afirmar que les activitats extraescolars tenen un enorme potencial a l’hora d’enfortir determinades habilitats i competències i afavorir la inserció social de certs col·lectius de…

Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

OBERT | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar i perquè siguin ells mateixos qui assenyalin actuacions de millora en relació amb aspectes importants de les seves vides.

Dades clau sobre la infància i l’adolescència a Barcelona

Una radiografia sobre la infància i adolescència de la ciutat, una primera aproximació en xifres, a partir de les dades actuals disponibles.