L’Ajuntament incorpora les propostes dels infants en la transformació de dos parcs en espais lúdics

El Parc Central de Nou Barris i el Parc de la Pegaso, a Sant Andreu, es transformaran en espais lúdics tenint en compte les propostes dels nens i nenes, després d’un procés de cocreació dissenyat i dinamitzat per l’Institut.

Els Patis Escolars Oberts al Barri, recuperant espais de lleure pels barris

(Versió ampliada de l’article publicat a Educa.barcelona) Diversos estudis permeten afirmar que les activitats extraescolars tenen un enorme potencial a l’hora d’enfortir determinades habilitats i competències i afavorir la inserció social de certs col·lectius de…

Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

OBERT | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar i perquè siguin ells mateixos qui assenyalin actuacions de millora en relació amb aspectes importants de les seves vides.

Agenda dels infants, propostes per millorar el nostre benestar

L’Agenda dels infants recull les 11 demandes de millora del benestar que fan els nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat de Barcelona i les seves 115 propostes d’actuació.