Preguntem a 4.000 nois i noies de Barcelona sobre el seu benestar

Iniciem el treball de camp del projecte de Benestar subjectiu de la infància que consisteix en una enquesta a 4.000 noies i noies d’entre 10 i 12 anys sobre el seu benestar. El projecte tindrà una segona fase de retorn i interpretació conjunta dels resultats amb els mateixos participants per tal de definir propostes d’actuacions de política pública que millorin la seva qualitat de vida.

10 reptes per passar de l’actual pre-sistema d’atenció a la infància a un sistema d’atenció modern i desenvolupat

Catalunya té un capital d’atenció a la infància importantíssim, però li cal fer un salt qualitatiu per arribar a ser un veritable sistema d’atenció a la infància, per la qual cosa és necessària una inversió…

El benestar subjectiu de la infància a Barcelona

RECERCA Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar. Una major comprensió sobre com viuen i se senten respecte aspectes importants de les seves vides ens permetrà assenyalar actuacions de millora.

Parlen els protagonistes: el dret dels infants a la ciutat, millorem el nostre espai públic

Els infants tenen reconeguts uns drets de ciutdania que, sovint, no es compleixen. El dret al joc, el dret a la salut, al màxim desenvolupament i aparticipar i ser escoltat són alguns d’ells.
En aquest vídeo en podreu conèixer més detalls, escoltar què en pensen els nens i nenes, i nois i noies i també l’opinió del pedagog Francesco Tonucci, l’arquitecta i urbanista Itziar González i el periodista Carles Capdevila, tots els participants en la jornada ‘El dret dels infants a la ciutat’.