Generem i compartim coneixement sobre infància i
polítiques locals per afavorir l'exercici dels drets d'infants i adolescents

Noves incorporacions a l’equip

L’equip de l’Institut s’amplia amb dos investigadors col·laboradors que se sumen a l’equip de projectes i una responsable de comunicació.

Escola i amistats de l’alumnat estranger

La Sheila González participa com a Institut en el Congrés espanyol de Sociologia a Gijón presentant una investigació que aborda el nivell d’interculturalitat de les xarxes relacionals de l’alumnat estranger en instituts de l’àrea metropolitana de Barcelona. La pregunta de recerca és si les dinàmiques organitzatives estan potenciant la guetització dins dels centres educatius i, per tant, obstaculitzen la integració social de determinats alumnes.

Transformant la ciutat: participació de nois i noies als barris de Barcelona

Aquest projecte es proposa identificar, sistematitzar i analitzar experiències transformadores de participació social i política d’infants i adolescents als barris de Barcelona.

Viure la infància a Barcelona: créixer entre desigualtats

Infografia en la que es destaquen algunes de dades clau del Baròmetre d’infància i famílies de Barcelona per respondre a la pregunta: Com viuen les famílies amb infants a Barcelona?

Cerca a tot el web