Presentació pública de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

Barcelona inicia una diagnosi periòdica de la situació de l’educació dels infants i adolescents a la ciutat en un sentit ampli, dins i fora l’escola i dels 0 als 17 anys. En l’informe, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut es recopilen, s’ordenen i s’analitzen temporalment i territorialment dades clau d’educació amb la voluntat d’afavorir el debat social informat. L’Institut identifica 17 principals de reptes educatius de ciutat i proposa 16 línies d’orientació de política local.

Iniciem una sèrie d’informes periòdics sobre l’educació a Barcelona

El món de l’educació està en plena efervescència: la comunitat educativa s’ha proposat impulsar la transformació educativa obrint debats arreu sobre l’educació d’avui i de demà. Però, com ha de ser aquesta transformació? El debat…

El benestar subjectiu de la infància a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar. Una major comprensió sobre com viuen i se senten respecte aspectes importants de les seves vides ens permetrà assenyalar actuacions de millora.

Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.