Generem i compartim coneixement sobre infància i
polítiques locals per afavorir l'exercici dels drets d'infants i adolescents

Convocatòria borsa de treball

Obrim una convocatòria de borsa de treball per a perfils de tècnic superior en recerca social. El termini de presentació de sol•licituds és el 9 de setembre a les 14 h.

Passos cap a una llei de violència contra infants i adolescents

Com a Institut Infància hem contribuït en la discussió de les bases d’una futura llei integral de violències contra la infància d’abast estatal. D’ençà que el Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides la va plantejar entre les recomanacions a Espanya del 2010, diverses entitats impulsen els treballs per tal que es faci realitat.

Transformant la ciutat: participació de nois i noies als barris de Barcelona

Aquest projecte es proposa identificar, sistematitzar i analitzar experiències transformadores de participació social i política d’infants i adolescents als barris de Barcelona.

Viure la infància a Barcelona: créixer entre desigualtats

Infografia en la que es destaquen algunes de dades clau del Baròmetre d’infància i famílies de Barcelona per respondre a la pregunta: Com viuen les famílies amb infants a Barcelona?

Cerca a tot el web