Generem i compartim coneixement sobre infància i
polítiques locals per afavorir l'exercici dels drets d'infants i adolescents

Convocatòria borsa de treball: nota informativa

Com es va informar durant les proves de valoració de competències professionals, finalment la llista provisional de persones admeses es publicarà el proper dijous 29 de setembre. El canvi de dates respon a la voluntat de garantir un bon procés de la valoració de les competències professionals.

Escola i amistats de l’alumnat estranger

La Sheila González participa com a Institut en el Congrés espanyol de Sociologia a Gijón presentant una investigació que aborda el nivell d’interculturalitat de les xarxes relacionals de l’alumnat estranger en instituts de l’àrea metropolitana de Barcelona. La pregunta de recerca és si les dinàmiques organitzatives estan potenciant la guetització dins dels centres educatius i, per tant, obstaculitzen la integració social de determinats alumnes.

Transformant la ciutat: participació de nois i noies als barris de Barcelona

Aquest projecte es proposa identificar, sistematitzar i analitzar experiències transformadores de participació social i política d’infants i adolescents als barris de Barcelona.

Viure la infància a Barcelona: créixer entre desigualtats

Infografia en la que es destaquen algunes de dades clau del Baròmetre d’infància i famílies de Barcelona per respondre a la pregunta: Com viuen les famílies amb infants a Barcelona?

Cerca a tot el web