Presentem l’Informe d’Avaluació del programa ‘Patis escolars oberts al barri’

Un bon programa que té marge de millora, aquesta seria la principal conclusió de l’informe d’avaluació que s’ha dut a terme per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

Per què cal tenir en compte l’opinió dels infants sobre la seva pròpia vida?

Entrevista al Dr. Ferran Casas i la Dra. Mònica González El benestar subjectiu és el que les persones sentim, pensem i valorem en relació amb nosaltres mateixes, les nostres condicions de vida i les experiències…

Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar i perquè siguin ells mateixos qui assenyalin actuacions de millora en relació amb aspectes importants de les seves vides.

Informe d’Avaluació del programa Camí escolar, espai amic

Avaluació del programa Camí escolar, espai amic. Informe d’avaluació i proposta d’eines per a un posterior seguiment i avaluació continuada.