Generem i compartim coneixement sobre infància i
polítiques locals per afavorir l'exercici dels drets d'infants i adolescents

Convocatòria borsa de treball

Obrim una convocatòria de borsa de treball per a perfils de tècnic superior en recerca social. El termini de presentació de sol•licituds és el 9 de setembre a les 14 h.

Escola i amistats de l’alumnat estranger

La Sheila González participa com a Institut en el Congrés espanyol de Sociologia a Gijón presentant una investigació que aborda el nivell d’interculturalitat de les xarxes relacionals de l’alumnat estranger en instituts de l’àrea metropolitana de Barcelona. La pregunta de recerca és si les dinàmiques organitzatives estan potenciant la guetització dins dels centres educatius i, per tant, obstaculitzen la integració social de determinats alumnes.

Transformant la ciutat: participació de nois i noies als barris de Barcelona

Aquest projecte es proposa identificar, sistematitzar i analitzar experiències transformadores de participació social i política d’infants i adolescents als barris de Barcelona.

Familias hoy: afrontando el cambio y la complejidad familiar

Aquesta ponencia forma part de la jornada, La adopción internacional: el allá y el aquí. Experiencias y perspectivas que va tenir lloc el 8 de febrer de 2008 a Barcelona organitzada conjuntament per la Universitat Autònoma i…

Cerca a tot el web