Aprovat el pla d’acció 2017 i la memòria 2016

El Consell de Govern ha aprovat la memòria d’activitats 2016 i el pla d’acció 2017, tots dos documents disponibles a través del web. La memòria recull les diferents activitats que s’han dut a terme en el marc d’un any de canvi i transició. El pla d’acció contempla la continuïtat de les accions iniciades i també la posada en marxa de nous projectes i canals de comunicació.

Les dades sobre infància que caldria recopilar a Catalunya

Tenim els indicadors necessaris per seguir les polítiques d’infància que es desenvolupen a Catalunya? Tenim els indicadors que calen per avaluar-ne els resultats? Coneixem prou bé la situació de la infància i l’adolescència? Coneixem l’opinió…

El benestar subjectiu de la infància a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar. Una major comprensió sobre com viuen i se senten respecte aspectes importants de les seves vides ens permetrà assenyalar actuacions de millora.

Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.