Accedeix a tots els continguts de la jornada ‘El dret dels infants a la ciutat’

A través d’aquesta notícia podreu accedir als continguts de la jornada ‘El dret dels infants a la ciutat’, tant els vídeos de les sessions plenaries, com les relatories dels tallers, les fotografies o el recull de premsa, entre d’altres.

“Child in the city”: infants que creixen a la ciutat

Els passats 7, 8 i 9 de novembre va tenir lloc a Gent, Bèlgica, la 8a trobada bianual de la Conferència internacional Child In the City, organitzada per European Network Child Friendly Cities (ENCFC). Des…

Oportunitats educatives a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte aporta una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

Participació de nois i noies a Barcelona. Oportunitats per a la co-producció de la ciutat amb i des de la infància i l’adolescència

Document de treball elaborat per l’Institut Infància i Adolescència (2016) amb l’objectiu d’emmarcar el debat, apuntar escenaris d’oportunitat i fer propostes de treball per tal d’acompanyar l’Ajuntament de Barcelona en l’impuls proactiu, sistemàtic i transversal, de projectes i canals de participació per infants i adolescents.