Reglament de participació: i la ciutadania dels infants?

Des del CMBS es plantegen esmenes al reglament de participació de Barcelona, que està en exposició pública, per tal que sigui més inclusiu i reconegui que “els infants i els adolescents han d’ésser escoltats”, tal i com marca la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Què passa quan preguntes a 4.000 nois i noies “com estàs”?

Com estàs? És una pregunta que fem al nostre entorn i que també ens fan sovint. No sempre és una qüestió fàcil de respondre. En Carles Capdevila comentava que és “la pregunta més difícil” i…

El benestar subjectiu de la infància a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar. Una major comprensió sobre com viuen i se senten respecte aspectes importants de les seves vides ens permetrà assenyalar actuacions de millora.

Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.