Posem a disposició l’anàlisi de models d’espais familiars

Disponible l’informe ‘Serveis socioeducatius per a la primera infància: anàlisi de models d’espais familiars’ per contribuir en la definició del model integral d’espais familiars municipals per a la primera infància de la ciutat de Barcelona.

Espais familiars i serveis socioeducatius integrals

Els espais familiars municipals (espais d’intercanvi i aprenentatge mutu, on compartir coneixements i experiències en relació a la criança de la petita infància) van sorgir als anys 90 a Catalunya i, concretament, al 1991 a…

Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte dóna la veu als nois i noies de Barcelona per conèixer com és el seu benestar i perquè siguin ells mateixos qui assenyalin actuacions de millora en relació amb aspectes importants de les seves vides.

Primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona

Informe dels primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, resposta per prop de 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, en el marc del projecte Parlen els nens i nenes: benestar subjectiu de la infància a Barcelona.