Cerca en aquesta secció

Cerca per programa i projecte
Cerca per programa
Cerca per projecte

Resultats de la cerca

2021 Informe

Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

El Pla d’infància de Barcelona és el document que estableix els principis, els eixos transversals i els reptes de ciutat a 10 anys vista, en clau de drets de la infància, així com les actuacions municipals destacades.