Agenda de los niños y niñas de Barcelona (2ª edición)

2023 Report ES

Versión completa en español de la Agenda de los niños y niñas (2ª edición). Es el documento que recoje las demandas, propuestas e ideas de los niños y niñas de la ciudad de Barcelona para mejorar el bienestar de la infancia.

Es el resultado de un proceso de investigación que se inicia con la Encuesta de Bienestar Subjetivo de la Infancia en Barcelona 2021 y continua con los talleres participativos para cointerpretar los resultados de la encuesta y elaborar propuestas de mejora. Después de analizar las 1.700 propuestas de los niños y niñas, se sintetizan en este documento que incluye 11 demandas, 30 propuestas y más de 100 ideas dirigidas al Ayuntamiento de Barcelona, a los colegios, las familias, los medios de comunicación, la sociedad en general y los propios niños y niñas. Porque el bienestar de la infancia es una responsabilidad compartida.

Related files

2023 Report CAT

Agenda dels infants (2a edició)

L’Agenda dels infants (2a edició) és el document que recull les demandes, propostes i idees dels nens i nenes de la ciutat de Barcelona per millorar el benestar de la infància.

2023 Report EN

Children’s Agenda

Complete version in Spanish of the Children’s Agenda (2nd edition). It is the document that collects the demands, proposals and ideas of the boys and girls of the city of Barcelona to improve the childhood well-being.

2023 Press release CAT

NP: Els nens i nenes de Barcelona demanen més temps lliure i en família, més ajuda emocional, més acompanyament en l’ús de les pantalles i acabar amb el bullying

Nota de premsa emesa per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per explica rals mitjans de comunicació la presentació de l’AGenda dels Infants per part dels nens i nenes de Barcelona a la tinenta d’alcaldia Maria Eugènia Gay i al comissionat de Polítiques d’Infància, Javier Rodríguez. 

Related projects

City Spokeskids Group

OPEN from 2023 (1st edition, 2018-2020) | City Spokeskids Group is a group of about thirty boys and girls aged between 11 and 12 from all the districts of Barcelona. The aim of the group is to publicize the Children’s Agenda and open dialogues with political and social agents in the city of Barcelona around the demands and proposals of children to improve the well-being of childhood.

Related projects

Related projects

Related projects

Related projects

Related projects

Related projects

Related projects

Playable towns and cities

OBERT des de 2022 | Després de més de 5 anys treballant el projecte Barcelona ciutat jugable i acompanyant l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració i desplegament del Pla del joc a l’espai públic, l’Institut Infància i Adolescència posem a disposició d’altres municipis el coneixement acumulat per tal que més pobles i ciutats vagin avançant per ser cada vegada més jugables.

Related projects

Covid-19 and children in Barcelona

OPEN SINCE 2020| Laboratory that traces the impact of the health and social crisis of covid-19 and the measures that have been taken to deal with it, in the lives and rights of children and adolescents in Barcelona. This laboratory is based on the monitoring of 27 emergency social research identified at city, Catalan or Spanish level.

Related projects

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.

Related program

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.

Related program

Related program

Education

Educational Opportunities for Children and Teenagers in Barcelona is a line of work that aims to provide elements for the situation assessment of education in the city of Barcelona, while identifying challenges and action proposals for local policy.

Related program

Participation of children and teenagers

Through the line of work on “Participation of children and teenagers: the voices we must listen to and take into account” we are supporting the administration in projects and channels for the participation of children and teenagers.