Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Juliol 2023
 
 

Dades clau d'infància i adolescència 2022

Ja està disponible l'informe Dades clau d'infància i adolescència a Barcelona 2022 que fa una foto completa i transversal de les vides de la població 0-17 anys a la ciutat. Aquest any, l'informe presenta moltes dades noves ja que s'han pogut actualitzar molts indicadors provinents de les dues enquestes que respon la població infantil i adolescent de la ciutat: EBSIB i FRESC i també de la darrera Enquesta sociodemogràfica de Barcelona (+)

 
 
 

La infància a Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí

Per primera vegada elaborem informes dades clau d'infància a nivell de districte per diagnosticar la situació de la infància i l'adolescència de manera específica al territori. Hem elaborat 3 informes a partir del Dades clau d'infància i adolescència 2021 aterrats a Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí, no només segregant les dades del districte sinó fent un anàlisi de la seva realitat i dels reptes més importants. Aquests informes formen part d'una actuació del Pla d'Infància per combatre les situacions de vulnerabilitat en la infància. (CAT)(ES)

 
 
 

Comencem a treballar en el Dades clau 2023

Aquest juliol, la Comissió Transversal de l’Observatori 0-17 BCN ha reunit  diversos departaments de l’Ajuntament de Barcelona i d'altres institucions públiques per iniciar els treballs de recollida i monitoratge d'indicadors d'infància. Durant la reunió s'han presentat diversos treballs amb dades inèdites o bé noves fonts de dades. El treball transversal és una aposta imprescindible, ja que sols des d’una mirada integral es poden abordar els diferents àmbits de la vida. (CAT)(ES)

 
 
 

Suïcidi en la infància i l'adolescència

Les ideacions i temptatives de suïcidi en persones menors d'edat ha anat en augment els darrers anys. Són la punta de l'iceberg d'un malestar creixent. Des de l'Observatori 0-17, i com a membres de la XDI, hem aportat dades d'infància i adolescència per a l'elaboració del 'Manifest de la Xarxa dels Drets de la Infància per la prevenció i l'abordatge del suïcidi en la infància i l'adoelscència'. El manifest i també una guia de recursos per abordar aquesta qüestió a les escoles es presentaran el 13 de setembre. (CAT)(ES)

 
 
 

Memòria 2022: any de consolidar

El 2022 hem aprofundit en la idea que una bona governança de les polítiques públiques d’infància requereix la seva transversalització i també la intermediació entre coneixement, política i acció. I que per fer-ho ens calen més espais compartits i més temps per a la deliberació, com els que s'han pogut recuperar després de dos anys difícils per la pandèmia. Per conèixer tota la feina que hem fet durant el 2022, podeu consultar la Memòria 2022 a la nostra mediateca. (+)

 
 
 
 

Expliquem l'Observatori 0-17 a Moçambic

Una delegació de l'organització moçambicana ROSC, que agrupa entitats locals i internacionals que treballen en la defensa de drets de la infància i l'adolescència al país, ha vingut a Barcelona per conèixer l'Observatori 0-17 BCN. ROSC està construint l'Observatori dels drets de la infància a Moçambic i, com a part d'aquest procés, també ha visitat Brasil, Regne Unit i Suïssa, per tal de conèixer bones pràctiques i experiències similars. La situació de partida i el context és molt diferent, però asseguren que la nostra experiència els ha servit d'inspiració.

 
 
 

La inseguridad residencial impacta en la infancia y la adolescencia

Ja tenim disponible la versió en castellà del resum executiu La inseguridad residencial impacta en la infancia y la adolescencia. Es tracta d'un document que combina les principals conclusions de la jornada “Infància i habitatge a Barcelona” i les del laboratori de recerca “Inseguretat residencial i infància”, que hem dut a terme a partir d'una investigació etnogràfica durant 4 anys, seguint a 20 famílies amb infants o adolescents de Ciutat Vella. (CAT)(ES)

 
 
 

Lectures d'estiu

Ara que s’apropen les vacances d’estiu i, potser, serà més fàcil esgarrapar temps per a la lectura, fem un recull de tots els articles publicats per les persones de l’equip i col·laboradores de l’Institut Infància i Adolescència durant aquest curs escolar 2022-2023.

Bon estiu i bona lectura!

Articles en català
Artículos en castellano

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255