Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Maig 2018
 
 

Arrenca el procés per elaborar el Pla de joc

Barcelona tindrà el seu primer Pla de joc a l’espai públic amb un horitzó al 2030 i s’elaborarà de forma participada entre diferents persones expertes, entitats socials i referents municipals, en un procés que ja ha començat. A principis de 2019 es presentarà el Pla de joc, que suposarà una oportunitat per reconèixer la importància social del joc a l’espai públic com a política urbana i ampliar, diversificar i millorar les oportunitats de joc, en primer lloc, de la infància. (+)

 
 
 

Prop de 200 infants participen en la transformació de 2 parcs en espais jugables

Elements que afavoreixin un joc divers i estimulant i que responguin a les necessitats de tothom, des dels més petits als més grans. Aquestes són les demandes dels 170 nens i nenes que han participat al procés de co-creació per transformar el Parc Central de Nou Barris i el Parc de la Pegaso a Sant Andreu. El 13 de juny, les regidores dels 2 districtes i l’equip de projectistes els ensenyaran els avant-projectes. (+)

 
 
 

Fem memòria: com hem contribuïm a fer avançar els drets d’infants i adolescents el 2017

Fem balanç del 2017 i arrenquem amb força el 2018 per seguir contribuint amb perspectiva d’infància i mobilitzant coneixement per fer avançar els drets dels infants i adolescents a Barcelona. Durant el 2017 hem aportat en 15 espais de treball vinculats a polítiques locals, hem realitzat 16 recerques i treballs tècnics i hem nodrit debats social a través d’actes, canals de comunicació i 83 impactes als mitjans. (+)

 
 
 

Focus infància i ciutadania de Barcelona

La passada tardor des de l’Institut vam elaborar i coordinar la primera part del Focus Infància i Adolescència 2017-2020 de Barcelona que conté el marc, diagnòstic i identificació dels 10 reptes de ciutat i recull les 27 actuacions municipals destacades. Ara, l’Ajuntament segueix treballant en la segona part, incorporant les mirades dels infants, contrastant amb entitats i elaborant-ne indicadors i mecanismes de seguiment per tal de comptar amb un pla municipal d’infància que orienti les polítiques que afecten més directament la infància. (+)

 
 
 

Avaluant els patis escolars oberts al barri

Com funciona el programa municipal Patis escolars oberts al barri? Quines febleses presenta? Com es podria millorar? Amb l’objectiu de respondre aquestes qüestions, vam avaluar  el programa per encàrrec de  l’IMEB. Per conèixer, amb quatre pinzellades, quines són les conclusions de l’informe, podeu llegir  aquest article publicat a Educa.barcelona i, també, el resum executiu de l’informe publicat a la nostra mediateca. (+)

 
 
 
 

El rol dels centres en l’abandonament escolar

La recerca  L’escola no és per a tu: el rol dels centres educatius en l’abandonament escolar, de la sociòloga Aina Tarabini analitza i aprofundeix en com certes pràctiques dels centres d’educació secundària promouen l’abandonament escolar dels adolescents. L’estudi, publicat per la Fundació Bofill, també recull propostes concretes per  avançar cap a un model d’ESO més comprensiu i que atengui millor i globalment la diversitat  i no d’una manera específica pensant en aquells alumnes amb més dificultats, per tal d’evitar que  derivi en exclusió educativa i abandonament.

 
 
 

Tallers participatius sobre el benestar dels infants

Uns 2.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat de Barcelona han participat als més de 80 tallers sobre el seu benestar, en el marc del programa Parlen els nens i nenes. Així, han contribuït a interpretar els primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu i han fet propostes de millora adreçades a l’Ajuntament, les escoles, les famílies i a si mateixos. Ara que ja s’han acabat, recuperem aquest reportatge de l’InfoK sobre els tallers. Ben aviat els nens i nenes presentaran l’Agenda dels infants que recull les seves demandes.

 
 
 

7 criteris per dissenyar espais de joc per a una ciutat més jugable

Que els espais de joc proporcionin múltiples propostes per afavorir jocs creatius i de reptes, en un espai divers i estimulant, que siguin inclusius amb les diferents realitats i necessitats o que proporcionin contacte amb la natura i afavoreixin el joc compartit i col·laboratiu; són només alguns dels criteris amb els que caldrà redissenyar i repensar els espais de joc a Barcelona. En aquest document trobareu els 7 criteris, que formen part de la mesura de govern Estratègia BCN dona molt de joc, explicats i amb un munt de fotografies per il·lustar el canvi de paradigma cap on es vol avançar a Barcelona en els espais de joc.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255