Resum executiu de l’Informe d’Avaluació de Patis Oberts

2017 Resum executiu

El resum executiu de l’Informe d’Avaluació del programa Patis escolars oberts al barri, és un document que recull els principals continguts i conclusions de l’informe de forma resumida.

Arxius vinculats

Projecte relacionat

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.