Resum executiu de l’Informe d’Avaluació de Patis Oberts

2017 Resum executiu

El resum executiu de l’Informe d’Avaluació del programa Patis escolars oberts al barri, és un document que recull els principals continguts i conclusions de l’informe de forma resumida.

Coordinació: Elena Sintes

Arxius vinculats

Projecte relacionat