Resum executiu de l’Informe d’Avaluació de Patis Oberts

2017 Resum executiu , Avaluació polítiques

El resum executiu de l’Informe d’Avaluació del programa Patis escolars oberts al barri, és un document que recull els principals continguts i conclusions de l’informe de forma resumida.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.