Resum executiu de l’Informe d’Avaluació de Patis Oberts

2017 Executive summary , Policy evaluation CAT

El resum executiu de l’Informe d’Avaluació del programa Patis escolars oberts al barri, és un document que recull els principals continguts i conclusions de l’informe de forma resumida.

Related files

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.