Informe d’Avaluació del programa Patis Oberts al Barri

2017 Policy evaluation , Report CAT

Patis Oberts al Barri és un programa de l’Ajuntament de Barcelona que vol incrementar l’equitat d’accés al lleure, a partir de l’obertura dels patis escolars fora de l’horari del centre, per tal que infants i joves puguin fer-hi activitats. L’informe d’avaluació d’aquest programa, encarregat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) pretén analitzar fins a quin punt es compleixen els objectius previstos i, alhora, radiografiar el seu funcionament i dinàmiques en els diferents barris de la ciutat, valorar-ne l’impacte, detectar les seves febleses i fer propostes d’actuació que permetin millorar el programa.

Related files

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.