Informe d’Avaluació del programa Patis Oberts al Barri

2017 Informe , Avaluació polítiques

Patis Oberts al Barri és un programa de l’Ajuntament de Barcelona que vol incrementar l’equitat d’accés al lleure, a partir de l’obertura dels patis escolars fora de l’horari del centre, per tal que infants i joves puguin fer-hi activitats. L’informe d’avaluació d’aquest programa, encarregat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) pretén analitzar fins a quin punt es compleixen els objectius previstos i, alhora, radiografiar el seu funcionament i dinàmiques en els diferents barris de la ciutat, valorar-ne l’impacte, detectar les seves febleses i fer propostes d’actuació que permetin millorar el programa.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.