Avaluació de ‘Patis escolars oberts al barri’

Amb el projecte Avaluació de ‘Patis escolars oberts al barri’, eines per un seguiment i avaluació del projecte fem una radiografia general de l’estat actual del programa, analitzem les formes d’implementació i treballem en el disseny d’una metodologia d’avaluació.

Després de diversos anys d’implantació, acompanyem l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) en un procés de reflexió sobre l’actual model de Patis Oberts, per tal d’aprofundir en el coneixement de les dinàmiques de funcionament i millorar l’avaluació i planificació del programa.

L’estudi es realitza a partir de l’anàlisi de les dades existents sobre el programa, entrevistes amb els actors clau i estudi de cas en dos barris, per tal de fonamentar el disseny d’una eina d’avaluació.

Equip de projecte:
Elena Sintes (coordinació)
Enric Saurí (recerca)

Projecte per encàrrec de:
Institut Municipal d’Educació de Barcelona