Presentem l’Informe d’Avaluació del programa ‘Patis escolars oberts al barri’

20/10/2017

El programa Patis escolars oberts al barri és un bon programa però té una implementació força diferent en funció del barri o l’escola i, sobretot, té força marge de millora, aquesta seria la principal conclusió de l’informe d’Avaluació del programa ‘Patis escolars oberts al barri’ que s’ha dut a terme per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i que es pot consultar i descarregar des de la mediateca del web.

Amb aquesta avaluació, que s’ha dut a terme de forma quantitativa i qualitativa amb entrevistes a diferents agents implicats en el projecte, no només es pretenia mesurar l’impacte i qualitat del projecte sinó també detectar oportunitats de millora i proposar un sistema d’avaluació continua que permeti fer aquest exercici de forma continuada i regular per tal d’anar mesurant l’impacte dels canvis i millores implementades.

En aquest sentit, l’informe inclou propostes per a la millora en diferents aspectes del projecte (el funcionament i gestió organitzativa, el paper dels monitors, les dinamitzacions, propostes relatives al centre educatiu, el manteniment i neteja, la comunicació, el treball als barris i els criteris d’obertura i tancament, la manera de fer el recompte d’usos del pati i els horaris) i proposa un seguit d’indicadors que han de permetre orientar sobre el funcionament del projecte relacionats amb diferents aspectes (recursos utilitzats, d’organització, d’àmbit pedagògic i socioeducatiu, social, comunicatiu i comunitari).

Projecte relacionat