Fem avançar els drets d’infants i adolescents, i seguim!

18/04/2018

El Consell de Govern de l’Institut aprova la Memòria 2017 que compartim aquí ja que ajuda a situar la funció singular de l’Institut: la d’acompanyar canvis en les polítiques locals de Barcelona per a, des de i amb la infància i l’adolescència.

El 2017 hem treballat per fer avançar els drets dels infants…

Durant el 2017 hem treballat en 4 programes diferents, que fan referència als àmbits de treball previstos en el Pla Estratègic elaborat el 2016 de forma participada per enfocar la feina de l’Institut fins el 2020, i que són els següents:

  • Observatori i governança
  • Benestars
  • Espai públic, joc i ciutadania
  • Educacions

Cada un d’aquests programes ha generat actuacions de diferent tipus: des de l’impuls, coordinació o participació en espais de treball (15 en total) fins a la realització de recerques i treballs tècnics (16 en total), passant per les sessions de treball i debat social (8 sessions amb un centenar de persones professionals de diferents àmbits) i presentacions de projectes i resultats (3 presentacions amb prop d’unes dues-centes persones assistents).

Per altra banda, el 2017 ha estat un any per donar impuls als canals de comunicació propis creats el 2016 (web, butlletí i twitter han experimentat un increment important de l’impacte aconseguit) i també per intensificar la relació amb els mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’arribar a la ciutadania. Hem aconseguit 83 impactes en mitjans de comunicació, dels quals 5 són articles propis publicats en premsa i 18 són entrevistes o contenen declaracions, podeu veure’n el llistat en el recull d’aparicions als mitjans de comunicació.

… i el 2018 ho seguim fent!