Infància, adolescència i família a Sant Quirze del Vallès

2007 Informe

La finalitat del present estudi és contribuir a ampliar el coneixement sobre la situació i condicions de vida dels menors (0-18 anys) del municipi de Sant Quirze del Vallès i les seves famílies, amb especial atenció a les problemàtiques adolescents, i donar elements per la pressa de decisions a tècnics i polítics per la planificació de polítiques i actuacions adreçades a aquest col·lectiu.

Aquest informe va ser encarregat a l’Institut d’Infància i Món Urbà per la Diputació de Barcelona a demanda de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2003 Informe

La mediació familiar a Barcelona

Aquest estudi promou la mediació familiar en tant que política de benestar social i pretén fer propostes per a la seva implementació a la ciutat de Barcelona per part del seu govern local o d’altres….

2003 Informe

Joves i lleure al casc antic de Barcelona

La relació dels joves amb les noves tecnologies i els mitjans de comunicació és un tema clau de debat a nivell internacional. L’estudi aprofundeix en el coneixement de l’ús que en fan els joves de…

2002 Informe

Els menors immigrants del carrer a Barcelona

El fenomen dels immigrants menors d’edat arribats a Barcelona sense cap mena de suport familiar és el focus d’aquest estudi. Va ser a 1998 quan es va començar a detectar grups de joves estrangers -majoritàriament…

2002 Informe ES

Infancia, familia y calidad de vida

Recull de les jornades de treball Infancia,  familia y calidad de vida, un conjunt d’articles que comporta un repte tant intel·lectual, com polític i tècnic per a buscar perspectives i actuacions noves davant el conjunt de la…