La funció del Tercer Sector en l’àmbit d’infància, adolescència i famílies

2011 Informe

L’àmbit de la infància, adolescència i famílies és un dels camps en el que el tercer sector apareix amb gran fortalesa. En aquest context el tercer sector hi té una gran tradició però actualment molts dels seus actors que hi son presentes s’estan plantejant quina capacitat d’innovació té aquest.

En aquest informe, realitzat entre 2009 i 2010, s’ha volgut estudiar en profunditat el Tercer Sector a la ciutat de Barcelona en l’àmbit de la infància, adolescència i famílies.

Per tal d’intentar trobar respostes a alguns dels interrogants plantejats i posar en evidència algunes contradiccions o dilemes que en el dia a dia el tercer sector ha d’anar afrontant, com per exemple el paper que du a terme –i el que pot exercir en un futur- el tercer sector en el camp de l’acció social en la infància, la joventut i les famílies.