Els menors immigrants del carrer a Barcelona

2002 Informe

El fenomen dels immigrants menors d’edat arribats a Barcelona sense cap mena de suport familiar és el focus d’aquest estudi. Va ser a 1998 quan es va començar a detectar grups de joves estrangers -majoritàriament procedents de Marroc- que cometien petits furts i altres delictes menors i consumien goma.

En concret s’analitzen els caràcters que tenen una repercussió directa en el tractament jurídic del fenomen. Des de la minoria d’edat i la manca de documentació a l’absència de familiars que promou la creació de relacions grupals entre els joves. També són objecte d’estudi la mobilitat, la resistència a ser atesos des dels serveis de protecció de menors i la necessària intervenció coordinada de totes les administracions.

Autoria:

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2003 Informe

La mediació familiar a Barcelona

Aquest estudi promou la mediació familiar en tant que política de benestar social i pretén fer propostes per a la seva implementació a la ciutat de Barcelona per part del seu govern local o d’altres….

2003 Informe

Joves i lleure al casc antic de Barcelona

La relació dels joves amb les noves tecnologies i els mitjans de comunicació és un tema clau de debat a nivell internacional. L’estudi aprofundeix en el coneixement de l’ús que en fan els joves de…

2002 Informe ES

Infancia, familia y calidad de vida

Recull de les jornades de treball Infancia,  familia y calidad de vida, un conjunt d’articles que comporta un repte tant intel·lectual, com polític i tècnic per a buscar perspectives i actuacions noves davant el conjunt de la…