La mediació familiar a Barcelona

2003 Informe

Aquest estudi promou la mediació familiar en tant que política de benestar social i pretén fer propostes per a la seva implementació a la ciutat de Barcelona per part del seu govern local o d’altres.

La metodologia emprada va ser l’elaboració d’un qüestionari-fitxa realitzat a tots els serveis de mediació familiar –púbics, privats o mixtes; intrajudicials i extrajudicials- de la ciutat de Barcelona; l’anàlisi de contingut de la documentació no reservada d’aquests serveis i la realització d’entrevistes en profunditat a diferents actors socials, per tal de captar les percepcions i experiències personals relatives a la mediació familiar.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2003 Informe

Joves i lleure al casc antic de Barcelona

La relació dels joves amb les noves tecnologies i els mitjans de comunicació és un tema clau de debat a nivell internacional. L’estudi aprofundeix en el coneixement de l’ús que en fan els joves de…

2002 Informe

Els menors immigrants del carrer a Barcelona

El fenomen dels immigrants menors d’edat arribats a Barcelona sense cap mena de suport familiar és el focus d’aquest estudi. Va ser a 1998 quan es va començar a detectar grups de joves estrangers -majoritàriament…

2002 Informe ES

Infancia, familia y calidad de vida

Recull de les jornades de treball Infancia,  familia y calidad de vida, un conjunt d’articles que comporta un repte tant intel·lectual, com polític i tècnic per a buscar perspectives i actuacions noves davant el conjunt de la…