Polítiques d’infància i família a escala local a Europa. Vol 1/2

2002 Informe

L’informe vol ser una eina per ajudar a formular polítiques familiars a escala local a Catalunya. A partir del recull descriptiu, inductiu i exploratori sobre les polítiques d’infància i família a escala local a diferents països europeus.

La informació que aporta és un pas per avançar en el coneixement de les polítiques de benestar local dirigides a la infància i les seves famílies a inicis del segle XXI, les quals s’emmarquen en el context més ample dels diferents sistemes de benestar de cadascun dels països observats: Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i Suècia.

Aquest informe es va realitzar al llarg de maig, juny i juliol de 2002 en el marc del Consorci Institut d’Infància i Mon Urbà i per encàrrec de la Diputació de Barcelona.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2003 Informe

La mediació familiar a Barcelona

Aquest estudi promou la mediació familiar en tant que política de benestar social i pretén fer propostes per a la seva implementació a la ciutat de Barcelona per part del seu govern local o d’altres….

2003 Informe

Joves i lleure al casc antic de Barcelona

La relació dels joves amb les noves tecnologies i els mitjans de comunicació és un tema clau de debat a nivell internacional. L’estudi aprofundeix en el coneixement de l’ús que en fan els joves de…

2002 Informe

Els menors immigrants del carrer a Barcelona

El fenomen dels immigrants menors d’edat arribats a Barcelona sense cap mena de suport familiar és el focus d’aquest estudi. Va ser a 1998 quan es va començar a detectar grups de joves estrangers -majoritàriament…

2002 Informe ES

Infancia, familia y calidad de vida

Recull de les jornades de treball Infancia,  familia y calidad de vida, un conjunt d’articles que comporta un repte tant intel·lectual, com polític i tècnic per a buscar perspectives i actuacions noves davant el conjunt de la…