Convivència i confrontació entre iguals als centres educatius

2007 Informe

Aquest estudi realitzat pel CIIMU s’emmarca en l’anàlisi de les relacions de convivència entre l’alumnat dels centres escolars de Catalunya. Aquest encàrrec cerca no només un retrat dels índexs de malestar entre els joves sinó anar més enllà i aprofundir en les condicions escolars que poden afectar i incidir en les relacions de convivència entre iguals. Així, el problema d’investigació és la incidència del clima escolar, tant de centre com d’aula, en les relacions de convivència entre l’alumnat i, per tant, l’objectiu principal és analitzar quins factors i processos del context escolar incideixen i de quina manera ho fan. Tot això sense perdre de vista l’emergència de les relacions de tipus bullying.

Aquesta recerca forma part d’un estudi coordinat entre l’Adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya per a la Defensa del Menor i l’Ararteko del País Basc, l’elaboració de l’informe en aquest ha estat realitzada per l’equip IDEA de Madrid.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2003 Informe

La mediació familiar a Barcelona

Aquest estudi promou la mediació familiar en tant que política de benestar social i pretén fer propostes per a la seva implementació a la ciutat de Barcelona per part del seu govern local o d’altres….

2003 Informe

Joves i lleure al casc antic de Barcelona

La relació dels joves amb les noves tecnologies i els mitjans de comunicació és un tema clau de debat a nivell internacional. L’estudi aprofundeix en el coneixement de l’ús que en fan els joves de…

2002 Informe

Els menors immigrants del carrer a Barcelona

El fenomen dels immigrants menors d’edat arribats a Barcelona sense cap mena de suport familiar és el focus d’aquest estudi. Va ser a 1998 quan es va començar a detectar grups de joves estrangers -majoritàriament…

2002 Informe ES

Infancia, familia y calidad de vida

Recull de les jornades de treball Infancia,  familia y calidad de vida, un conjunt d’articles que comporta un repte tant intel·lectual, com polític i tècnic per a buscar perspectives i actuacions noves davant el conjunt de la…