Presentació pública de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

12/04/2017

Barcelona inicia una diagnosi periòdica de la situació de l’educació dels infants i adolescents a la ciutat en un sentit ampli, dins i fora l’escola i dels 0 als 17 anys. En l’informe, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut es recopilen, s’ordenen i s’analitzen temporalment i territorialment dades clau d’educació amb la voluntat d’afavorir el debat social informat. L’Institut identifica 17 principals de reptes educatius de ciutat i proposa 16 línies d’orientació de política local.

Noves persones col·laboradores amb l’Institut

21/03/2017

Aquest inici d’any ha vingut acompanyat de noves col·laboracions amb l’equip de l’Institut. Tenim una investigadora col·laboradora més i tres persones que s’han sumat a l’equip en el marc d’un pla d’ocupació municipal a través de Barcelona Activa.

Parlem de desigualtats en la infància al Consell de Ciutat

14/03/2017

Contribuïm al grup sobre desigualtats socials del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de Barcelona, amb una sessió sobre desigualtats en la infància: què en sabem? Què suposa per la infància i per tota la ciutadania? I què podem fer-hi?

Preguntem a 4.000 nois i noies de Barcelona sobre el seu benestar

07/02/2017

Iniciem el treball de camp del projecte de Benestar subjectiu de la infància que consisteix en una enquesta a 4.000 noies i noies d’entre 10 i 12 anys sobre el seu benestar. El projecte tindrà una segona fase de retorn i interpretació conjunta dels resultats amb els mateixos participants per tal de definir propostes d’actuacions de política pública que millorin la seva qualitat de vida.

Neix la revista Sociedad e infancias

04/02/2017

Neix la revista Sociedad e infancias, una revista interdisciplinària que vol promoure el coneixement científic en la línia dels nous estudis d’infància. El primer monogràfic, que es publicarà al juliol, se centrarà en la diversitat en la infància. S’ha convocat un call for papers per animar a participar-hi.