Ens integrem a l’IERMB per enfortir la recerca orientada a millorar les polítiques locals i metropolitanes

15/01/2019

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, consorci fundat el 1998 i adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, ha passat a formar part de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) consorci fundat el 1984 i adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des del dia 1 de gener de 2019.

La decisió s’ha dut a terme per raons d’oportunitat, eficiència i interès públic i al considerar que les seves funcions es podrien dur a terme en millors condicions institucionals i operatives com a una unitat especialitzada en una institució de recerca social pública més gran, consolidada i amb llarga trajectòria com l’IERMB.

En la mesura que els objectius de cohesió social i la perspectiva dels cicles de vida guanyen pes en les estratègies municipals i metropolitanes, esdevé cabdal integrar capacitats de generació de coneixement i de suport a les polítiques públiques. I fer-ho des d’un instrument públic metropolità de referència en recerca social aplicada i orientada a les administracions locals.

 

Més eficiència, reforç de la recerca i consolidació de col·laboracions prèvies

Aquesta operació s’emmarca, per un costat, en la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de reforçar la recerca social aplicada com una eina útil i necessària per a la presa de decisions de política pública en clau municipal i metropolitana. I, per l’altre, en el procés de reordenació organitzativa que està duent a terme l’Ajuntament en aquest mandat per tal d’optimitzar recursos i estructures de l’administració municipal.

Per altra banda, aquesta integració arriba després de diferents línies de col·laboració entre l’IIAB i l’IERMB. En concret, en el desenvolupament del sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona per a l’Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat; en l’anàlisi de la realitat social de la infància a escala municipal i metropolitana a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida (INE-Idescat); i en la complementarietat entre els informes Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a la ciutat realitzats per l’IIAB i l’informe d’Educació al Llarg de la Vida realitza l’IERMB.

Veure la nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona