Covid-19 i infància a Barcelona: impactes en els drets de la infància i l’adolescència i respostes municipals (resum executiu)

2020 Resum executiu

Resun executiu de l’informe Covid-19 i infància a Barcelona: Què ens diu la recerca social d’urgència sobre els impactes de la covid-19 en les vides i els drets de la infància i l’adolescència? Quina resposta ha donat el govern de la ciutat?

Aquest resum executiu sintetitza els principals resultats de recerca disponibles a novembre de 2020 sobre l’impacte de la covid-19 en la infància i fa un breu repàs a les actuacions impulsades o reformulades per l’Ajuntament de la ciutat des de l’inici de la pandèmia per mitigar-ne les conseqüències en les vides i els drets dels infants i adolescents.

Archivos vinculados

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo…

Programa relacionat

Proyecto relacionado

Covid-19 e infancia en Barcelona

ABIERTO | Laboratorio que sigue el impacto de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 y de las medidas que se han tomado para combatirla en las vidas y los derechos de la infancia y la adolescencia de Barcelona. Este laboratorio se basa en el seguimiento de 27 investigaciones sociales de urgencia identificadas a nivel de ciudad, de Cataluña o del Estado.