Article a la publicació Nature Based Play

2022 Article EN

L’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència signem conjuntament aquest article explicant com Barcelona s’està transformant per passar de ser una ciutat compacta i densa a ser una ciutat verda i jugable, a partir de l’aprovació del Pla del joc a l’espai públic l’any 2019.

És un article inclòs a la publicació de la Real Play Coalition, “Nature-based Play. Fostering connections for children’s wellbeing and climate resilience” (Joc basat en la natura. Fomentar connexions per al benestar dels infants i la resiliència climàtica).

Podeu descarregar l’article de l’Institut Infància i l’Ajuntament de Barcelona o bé consultar la publicació sencera aquí.

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.