Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Febrer 2022
 
 

5.000 infants han respost l'enquesta de benestar

Ja estem preparant per al seu anàlisi, les dades de la 2a Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona que han respost 5.000 infants d’entre 8 i 12 anys. Les primeres sensacions un cop acabat el treball de camp és que els infants agraeixen ser escoltats i que valoren la possibilitat de participar a l’enquesta. A partir de les preguntes de l'enquesta, sorgeixen reflexions interessants sobre el benestar i les desigualtats socials. (CAT) (CAST)

 
 
 

Per una bona recerca amb infants, cal un bon acompanyament

En el marc de l’enquesta de benestar, hem tornat a apostar per fer un acompanyament acurat i especialitzat durant el treball de camp que garanteixi que els tots els nens i nenes que hi participen tenen el suport que necessiten, a nivell metodològic, emocional i d’inclusió social. Compartim les observacions, reflexions i aprenentatges que han fet la Mariana Rico, antropòloga, i la Raquel Lluch, sociòloga, protagonistes d'aquest acompanyament. (CAT)(CAST)

 
 
 

Ens adherim a la Plataforma PDA Bullying

“Lluitar decididament contra el bullying” està entre les 11 demandes que els infants de Barcelona van traslladar de forma molt explícita a l’Agenda dels Infants, en el marc del primer Parlen els nens i nenes. La recerca ha mostrat com “tenir suficients amics i amigues” i “sentir-se segur a l’escola” són 2 de les 6 experiències més significatives per al benestar dels infants i que més influeixen en la seva satisfacció global amb la vida. Per sumar esforços en una infància lliure de violències, ens hem adherit a la plataforma PDA Bullying. (CAT) (CAST)

 
 
 

Oportunitats i reptes de la nova llei de protecció integral de la infància

La violència contra els infants està més estesa del que pot semblar a simple vista i es pot donar en moltes formes. En motiu de l'aprovació de la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència (LOPIVI), la directora de l'Institut Infància i Adolescència, Laia Pineda, i l'especialista en protecció i bon tracte a la infància d’Educo, Elisenda González, publiquen un article a Social.cat explicant les dades disponibles sobre violència contra els infants a la ciutat i sobre les oportunitats i reptes de la nova llei. (CAT) (CAST)

 
 
 
 

Informe sobre els drets de l'infant a Catalunya

Malgrat que en els darrers anys hi ha hagut un increment de la inversió pública i molts avenços normatius, a la pràctica encara no s’han aconseguit els canvis necessaris per aconseguir millores prou significatives en la garantia dels drets dels infants. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Informe sobre els drets de l’infant 2020-2021 del Síndic de Greuges de Catalunya. L'informe presenta els 10 principals reptes per a la garantia dels drets dels infants i els adolescents en l’actual context de crisi derivada de la pandèmia.

 
 
 

Desigualtats socioterritorials i participació en les activitats educatives fora de l'escola a Barcelona

Ara que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat implementar una mesura pionera per garantir l'accés de tots els infants a activitats extraescolars, consistent a crear una oferta pública que asseguri a als nens i nenes un mínim de dues tardes d’extraescolars a la setmana de diferents tipus, recuperem aquest article conjunt de la directora de l'institut Infància i Adoelscència, Laia Pineda, i l'investigador de l'IERMB especialista en educació, Andreu Termes, en base al qual es fa evident la necessitat de mesures de govern com la que s’acaba d’aprovar.

 
 
 

Covid-19 i infància a Barcelona: resum executiu final de la recerca

Ara que hem acabat la primera etapa de la projecte de recerca Covid-19 i infància a Barcelona, en el que hem resseguit els resultats de 32 recerques socials d’urgència, compartim el resum executiu final del projecte. La principal conclusió és que un dels col·lectius que més negativament ha viscut les mesures severes per combatre la covid-19 són els infants i adolescents, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat social i econòmica, amb un empitjorament de les situacions de pobresa i privació material, efectes negatius sobre la seva salut integral, majors dificultats en convivència familiar i un increment de les desigualtats educatives, en especial per les bretxes digitals i el tancament d’espais de lleure fora de l’escola.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255