Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Maig 2017
 
 

Presentem l'informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

L'informe, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, s’ha presentat públicament en roda de premsa i a la Comissió plenària de Drets Socials. L'informe identifica els 17 reptes de la ciutat en matèria d'educació en la infància i l’adolescència i proposa 16 propostes d'orientació de política local. Ha tingut gran repercussió en els mitjans de comunicació. Veieu què n'han dit. (+)

 
 
 

Les aportacions, l’objectiu i el sentit de l’informe

Les aportacions de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona, el seu objectiu i el sentit i el procés metodològic que s’ha seguit, es descriuen en aquest post de l’Elena Sintes, coordinadora del projecte de recerca. El debat públic sobre l’educació ha de basar-se en diagnosis i elements de coneixement i és justament aquesta la voluntat del present informe. (+)

 
 
 

Les dades sobre infància que caldria recopilar

Necessitem conèixer quin és el volum i impacte de les actuacions públiques en pro de la infància i l’adolescència al nostre país, així com comprendre la seva situació. Hem participat en un grup de treball sobre indicadors en el marc de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya. Descobreix les conclusions i propostes que s’han presentat a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. (+)

 
 
 

Aprovat el pla d’acció 2017 i la memòria 2016

El 2016 ha estat un any de canvi i transició cap a la nova etapa de l’Institut. Així s’explica en la memòria 2016 que, a més, recull un augment important, tant de l’activitat com dels impactes comunicatius. Tant la memòria com el Pla d’acció 2017 han estat aprovats aquest mes d’abril en la reunió de Consell de Govern i es poden consultar a través del web. (+)

 
 
 

Els infants agraeixen que els preguntem

Entre els mesos de gener i abril, l’Institut ha recorregut 52 escoles de Barcelona per enquestar a 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys. Però el projecte és molt més que una enquesta, tal i com ja s’ha pogut notar durant el treball de camp. Els nois i noies agraeixen que se’ls pregunti, demanen què se’n farà de les respostes i corroboren que cal fer-se les preguntes adients. (+)

 
 
 
 

La participació política d’infants i adolescents

Els municipis tenen el repte d’incloure els infants, i els seus interessos específics, en el disseny de la ciutat com a ciutadans i ciutadanes que són. La recerca Infància i participació política vol generar coneixement i reconèixer els municipis que ja ho estan fent a través dels Consells d’infants i adolescents, amb un recull de totes les experiències. També pretén oferir consells i orientacions, i claus per amplificar el potencial d’aquests òrgans de participació.

 
 
 

Els infants, una les 20 prioritats dels drets socials a Europa

La Comissió Europea ha presentat el Pilar Europeu de Drets Socials, que estableix 20 principis i drets essencials per construir una Europa més justa i reforçar-ne la dimensió social. El principi número 11 fa referència a la infància i destaca dos drets principals dels infants: el dret a una atenció i educació de qualitat i el dret a la protecció contra la pobresa. La Comissió recomana als estats promoure la igualtat d’oportunitats en la infància i desenvolupar estratègies que fomentin la seva participació en aquelles qüestions que els afecten. (+)

 
 
 

Informe Oportunitats Educatives a Barcelona

Barcelona té una sèrie de reptes a assolir per avançar, tal com preveu la Llei d’educació, cap a la igualtat d’oportunitats educatives entre els seus infants i adolescents compensant les desigualtats de partida. En l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat, l’Institut identifica 17 reptes i fa 16 propostes d’orientacions de política pública local per encarar-los.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255