Aprovat el pla d’acció 2017 i la memòria 2016

04/05/2017

El Consell de Govern de l’Institut, integrat per representants de les quatre institucions consorciades, ha aprovat en la reunió ordinària del 7 d’abril el Pla d’acció 2017 i la Memòria d’activitats 2016.

Memòria d’activitats: el 2016, un any de transició

La Memòria 2016 recull les diferents activitats que s’han dut a terme en el marc d’un any de canvi i transició en la nova etapa de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. A més, en destaca un augment important, tant de l’activitat com dels impactes comunicatius, respecte l’any anterior.

A nivell d’espais de treball per contribuir a la millora de les polítiques locals, que és l’Eix 1 del Pla Estratègic 2016-2020, l’Institut ha coordinat 2 espais de treball dins de l’Ajuntament, ha participat en 14 espais i ha fet 18 assessoraments puntuals, en una nova línia d’actuacions clau.

Pel que fa al segon eix del Pla estratègic, la generació de coneixement vinculat a l’agenda pública, hem gairebé quintuplicat el nombre de projectes de recerca passant de 2 projectes l’any 2015 a 9 el 2016, entre els que s’hi compten els projectes ja en marxa i els que estan en gestació. Sis d’aquests nou projectes són encàrrecs de l’Ajuntament de Barcelona i, en total, l’Institut ha comptat amb 13 col·laboracions institucionals.

Pel que fa a l’objectiu d’enriquir el debat social, els resultats de l’any han estat també molt superiors a l’any anterior. Les visites al web s’han duplicat, hem enviat el triple de butlletins (malgrat que el nombre de destinataris ha baixat considerablement a causa d’una depuració acurada de la base de dades), s’ha augmentat també el nombre d’assistents a actes i jornades i l’Institut ha aconseguit una presència molt superior als mitjans de comunicació, passant de 4 a 29 impactes durant l’any.

Pla d’acció 2017: mantenim activitat i iniciem nous projectes!

A banda de seguir creant condicions en l’equip de treball, optimitzar el pressupost i avançar en l’articulació efectiva com a consorci, en el Pla d’Acció 2017 destaca el trasllat de l’Institut a un nou domicili social cedit per l’Ajuntament de Barcelona al districte de Gràcia, que serà efectiu aquest estiu.

A més, el Pla d’acció 2017 recull totes aquelles actuacions que continuen la línia de treball ja iniciada per l’Institut el 2016 i també accions per iniciar en els tres eixos de treball que marca el pla estratègic: contribuir a millorar les polítiques locals, generar coneixement vinculat a l’agenda pública i enriquir el debat social. Algunes d’aquestes noves accions són la contribució a l’Estratègia d’inclusió social i reducció de les desigualtats 2017-2027, a la nova planificació respecte les polítiques d’infància i l’impuls als canals de comunicació de l’institut (web, butlletí, twitter), així com la col·laboració estable amb diversos mitjans de comunicació.

Noves persones representants de les institucions consorciades

A més d’aprovar la memòria d’activitats i el pla de treball, la reunió ha servit també per informar de les noves representants de les institucions consorciades, amb tres nous nomenaments: Maite Vilalta, delegada d’Acció Social pel Rector de la Universitat de Barcelona que ocupa el càrrec de la Vice-presidència segona. Per altra, les dues vocalies de la UAB, que ara ocupen la rectora de la UAB, Margarita Arboix, i la Directora de l’Institut de ciències de l’Eduacació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Cros.