Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Abril 2017
 
 

Més que una enquesta: els mitjans es fan ressò del projecte de Benestar subjectiu

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò del projecte de Benestar subjectiu de la infància a Barcelona. En destaquen la novetat, que siguin els infants qui responen directament sobre el seu benestar i també el fet que sigui un projecte que va més enllà d'una enquesta. Consulteu tots els articles, entrevistes i reportatges publicats fins ara. (+)

 
 
 

Els infants, els més castigats per la pobresa

Els resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida 2015 a Catalunya ens mostren com els infants i adolescents són el col·lectiu més castigat per la pobresa i com, alhora, tenir fills dependents a la llar incrementa el risc de patir pobresa i exclusió. La reducció de la pobresa per al conjunt de la població entre el 2014 i el 2015 amaga diferències molt rellevants que emergeixen quan fem l’anàlisi per grups d’edat. (+)

 
 
 

Tindran lloc els nois i noies a les noves Glòries?

Hem  acompanyat en el disseny del Projecte Urbà de l’Espai Lliure de la plaça de les Glòries conegut com a Canòpia. Arran del treball del Grup Transversal sobre Espai Públic, infància i adolescència de l’Ajuntament de Barcelona, hem aportat algunes consideracions que permetin transformar l’espai públic perquè sigui més inclusiu i adequat als infants i adolescents. (+)

 
 
 

Noves col·laboracions amb l'equip

Aquest inici d’any ha vingut acompanyat de noves col·laboracions amb l’equip de l’Institut. D’una banda, l’Elisa Stinus, investigadora col·laboradora, i de l’altra, tres persones que es sumen a l’equip en el marc d’un acord amb Barcelona Activa i del programa dels Plans d’Ocupació Municipals: el Cristian Díaz, la Natàlia Gonzàlez i la Joana Pagès. (+)

 
 
 

Parlem de desigualtats en la infància al Consell de Ciutat

Contribuïm al grup sobre desigualtats socials del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de Barcelona, amb una sessió sobre Desigualtats en la infància: què en sabem? Què suposa per la infància i per tota la ciutadania? I què podem fer-hi? (+)

 
 
 
 

La contaminació disminueix la capacitat d'atenció dels infants

Els nivells diaris de diòxid de nitrogen i carboni negre, dos dels contaminants associats al trànsit, afecten a la capacitat d’atenció dels nens i nenes a les aules, segons un estudi publicat a Epidemiology. Estem davant una evidència més sobre la necessitat d’evitar la contaminació atmosfèrica, sobretot als entorns més concorreguts pels infants.

 
 
 

Actuacions possibles per frenar la pobresa

En aquest article, Xavier Besalú, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, proposa 6 actuacions per contrarestar els efectes de la transmissió de la pobresa i la privació cultural de pares a fills i defensa que la clau és intervenir el més aviat possible.

 
 
 

La participació de nois i noies a Barcelona

Com podria la ciutat de Barcelona fer efectiu el dret dels infants i adolescents a participar? Aquesta presentació, basada en el document de treball La participació de nois i noies a Barcelona apunta cinc grans escenaris d’oportunitat i fa propostes de treball per tal d’acompanyar l’Ajuntament de Barcelona en l’impuls proactiu, sistemàtic i transversal de la participació infantil.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255