La participació dels infants i adolescents, tema emergent de ciutat

09/03/2020 Laia Curcoll, Laia Pineda

(article publicat originàriament a Educa.barcelona)

Em sents? M’escoltes? Tens en compte el que dic? T’interessa la meva opinió? Què hi ha de més frustrant que intentar parlar amb una persona que no vol (o no sap) escoltar-te? El dret a participar i a expressar les nostres opinions el tenim totes i tots. Sí, totes i tots, també els infants i adolescents. I és que, justament el dret dels infants a ser escoltats i a que les seves opinions es tinguin en compte en tot allò que els afecta, està entre els quatre principis generals establerts per la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides (art.12).

Imatge del procés de cocreació de dos parcs de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
Imatge del procés de cocreació de dos parcs de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Malgrat això, moltes vegades els mateixos nens i nenes no són coneixedors que aquest és un dret que tenen reconegut i que, per tant, cal que els garantim des de tots els seus entorns de proximitat: la família, l’escola, la comunitat i les diferents administracions. Segons les últimes dades disponibles a l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB 2017) el 45% dels infants de Barcelona no coneixen quins són els drets dels infants i, tot i no saber que aquest és un dret que tenen, sí que expressen que és una necessitat no coberta: el 38% dels infants no estan prou satisfets amb com els escolten les persones adultes. Entre els 15 aspectes de la vida valorats a l’EBSIB, l’escolta adulta ocupa el quart lloc per la cua, només per davant del temps lliure, la llibertat i la vida d’estudiant, que reben pitjors valoracions per part dels infants.

L’escolta adulta és un dret reconegut no només en la Convenció dels Drets de l’Infant sinó també en la Carta de Ciutadania de Barcelona, publicada per l’Ajuntament el 2011 i en la Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència del 2010). A més, l’Estratègia del Consell d’Europa pels Drets dels infants (2016-2021) identifica la participació dels infants i adolescents com un dels 5 grans reptes a impulsar des de totes les administracions.

Experiències de participació en marxa a la ciutat

Afortunadament, la ciutat de Barcelona ha reconegut la necessitat d’avançar en la garantia d’aquest dret i des d’aquell 2016 en què es publicava la recomanació del Consell d’Europa podem dir que la participació dels infants i adolescents és un tema emergent de ciutat i que cada vegada és més present en diferents experiències i estratègies municipals. Així, a banda de programes de participació d’infants i adolescents amb una llarga trajectòria a la ciutat com són l’Audiència Pública de nois i noies de Barcelona o el Pregó dels infants a les festes de Santa Eulàlia, en els darrers anys l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat nous programes per assentar les bases d’una participació dels infants i adolescents que hauria de ser sistèmica i representativa de tots els infants de la ciutat.

És el cas, per exemple, del Parlen els nens i nenes, un programa municipal de coneixement sobre el benestar dels infants a la ciutat que es proposa escoltar la veu dels nens i nenes de forma periòdica i sistemàtica des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme. En la primera fase del programa s’enquesta a una mostra representativa de nens i nenes (4.000 nens i nenes de 10 a 12 anys dels 10 districtes de la ciutat el 2017), i en fases posteriors es co-interpreten els resultats amb els infants i s’obren diàlegs amb representants municipals i d’entitats de la ciutat al voltant de les seves demandes i propostes de millora (Agenda dels infants). El programa, impulsat durant la darrera legislatura per l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Institut Infància i Adolescència, té continuïtat durant aquest nou mandat: aquest gener el Grup Altaveu ha presentat l’Agenda dels infants a tots els grups municipals del nou mandat i està previst que durant el curs escolar 2021-2022 es faci una nova onada de l’enquesta per escoltar la veu dels infants.

D’altra banda, cal destacar el treball realitzat en la planificació i el disseny de les àrees de joc, un àmbit en el qual és evident que els infants hi tenen molt a dir (ells són els principals experts en joc!), però en el qual encara massa sovint no es té en compte la seva perspectiva. En aquest cas, i en el marc del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona, el Parc Central de Nou Barris i el Parc de la Pegaso a Sant Andreu han estat cocreats amb infants i adolescents. Properament tindrem a l’abast la guia de cocreació d’àrees de joc, parcs i espais lúdics per tal que l’experiència d’aquests dos casos sigui fàcilment replicable a altres districtes de Barcelona o a altres ciutats.

Un darrer cas a assenyalar (sense voluntat d’exhaustivitat) en la voluntat que la participació d’infants sigui cada vegada més sistèmica i no depengui de la sensibilitat de determinats adults o professionals, és l’elaboració de la guia Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes municipals amb eines i elements metodològics per promoure noves experiències de participació infantil per tota la ciutat. En aquests moments s’estan recollint experiències de participació amb infants per posar-les a l’abast de la ciutat i promoure que la veu i la perspectiva dels infants estigui cada vegada més present en els assumptes de ciutat.

Imatge del procés de cocreació de dos parcs de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
Imatge del procés de cocreació de dos parcs de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Tot i els avenços, a dia d’avui, segueix sent un repte de ciutat

La ciutat està impulsant projectes innovadors i rellevants per tal d’escoltar els nens, nenes i adolescents i tenir en compte la seva veu i les seves opinions a l’hora de planificar la ciutat i de dissenyar polítiques públiques que puguin millorar-ne el benestar i la qualitat de vida. Aquestes experiències han estat molt positives, han servit per demostrar que els nens, nenes i adolescents són capaços de fer aportacions de gran valor i que els agrada fer-ho.

Però tot i amb això encara hi ha molt camí per recórrer i, a dia d’avui, la participació dels infants és encara un repte de ciutat. És un repte perquè la participació encara no és sistèmica, estructurada i garantida en tots els assumptes que els afecten. Cal, doncs, una aposta valenta per dotar la ciutat de canals de participació estables i d’un sistema d’escolta permanent que garanteixi que la veu dels infants s’escolta en tots els temes que els afecten i que incorpora les seves perspectives.

Una bona notícia en aquesta línia, és el fet que un dels 4 grans objectius en relació a la infància recollit en la Proposta de Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 és “promoure la participació real i efectiva dels infants en el disseny, la implantació, el seguiment i l’avaluació de totes les polítiques públiques de la ciutat”. En consonància amb aquest objectiu, la participació dels infants està contemplada en el procés d’elaboració i aprovació del proper PAM (Pla d’Actuacions Municipals) i el PAD (Programa d’Actuació dels Districtes) i al llarg d’aquests mesos de febrer i març, s’estan debatent les actuacions d’infància proposades al PAM i al PAD amb 2.000 infants i adolescents de 17 escoles i 6 instituts de la ciutat. A més, a través de la plataforma Decidim.barcelona els adolescents a partir de 14 anys podran participar activament en la votació de propostes del PAM i el PAD.

Els infants agraeixen ser preguntats

Com ja hem explicat al principi, els nens i nenes de la ciutat troben a faltar que les persones adultes els escoltem amb més atenció i ens prenguem seriosament allò que ens diuen. De fet, aquesta és justament una de les 11 demandes recollides en l’Agenda dels infants. En concret, adrecen dues propostes d’actuació a l’Ajuntament i altres administracions públiques: “fer-nos més enquestes per saber la nostra opinió i per veure si milloren o empitjoren les coses” i “tenir-nos més en compte, fer-nos més cas i complir les propostes que fem”.

A banda de fer-nos arribar aquestes demandes i propostes també ens han traslladat la satisfacció que els genera sentir-se escoltats: “m’ha agradat opinar sobre les coses que cal millorar i dir el que pot fer l’Ajuntament”, “m’ha agradat molt que ens pregunteu i tingueu en compte la nostra opinió, perquè no és gaire habitual”, “m’ha agradat molt fer grups per expressar idees per poder millorar el nostre entorn i, a més, ha sigut molt entretingut” (aquestes són algunes de les frases literals recollides durant els tallers participatius del Parlen els nens i nenes).

Treballar no només per als infants i adolescents sinó amb el infants i adolescents i des de la seva perspectiva, és un dels principis d’actuació de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Per això des de l’Institut Infància ens co-responsabilitzem en donar resposta a les demandes dels nens i nenes i celebrem que cada vegada més l’administració tingui en compte el paper actiu que han de jugar els infants i adolescents en tant que ciutadans del present, amb capacitats creixents i ganes d’aportar a la co-construcció d’una ciutat més adequada per viure-hi la infància i adolescència, amb els mitjans necessaris per viure, amb entorns afectius enriquidors, saludables i protectors, fent efectius totes els seus drets i garantint el seu màxim desenvolupament.

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.