Avaluació de ‘Camí escolar, espai amic’

El projecte Avaluació de ‘Camí escolar, espai amic’, eines per un seguiment i avaluació del projecte té per objectiu realitzar una diagnosi global del programa, analitzem el funcionament i proposem una metodologia d’avaluació.

L’IMEB vol revisar el funcionament del programa ‘Camins escolars’, després d’uns anys de funcionament, per tal millorar-ne la seva implementació. Amb aquest propòsit, els acompanyem en un procés de reflexió que ha de culminar en la millora de la planificació i avaluació del programa.

El projecte desenvolupa l’anàlisi de les dades existents sobre el programa, entrevistes amb els actors clau i estudi de cas en dos barris, per tal de fonamentar el disseny d’una eina d’avaluació.

Equip de projecte:
Elena Sines (coordinació)
Enric Saurí (investigación)

Projecte per encàrrec de:
Institut Municipal d’Educació de Barcelona