Presentem l’Informe d’Avaluació del programa ‘Camí escolar, espai amic’

18/09/2017

Què són els camins escolars, quins són els seus objectius, com funcionen en el cas concret de Barcelona, quina és la situació actual del programa i com es podria millorar el seu funcionament i el seu impacte. Aquestes són algunes de les preguntes que respon l’Informe d’Avaluació del programa ‘Camí escolar, espai amic’ que l’Institut Infància i Adolescència ha elaborat per encàrrec de l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona). L’informe, a més, proposa una sèrie d’indicadors que a fi a efecte de poder fer un seguiment i avaluació periòdica del programa.

L’informe complet presentat a l’IMEB, és públic i es pot consultar a la nostra mediateca i així, més enllà de generar coneixement útil per a l’Ajuntament, el compartim i enriquim també el debat social sobre polítiques que afecten a la infància i adolescència.

Projecte relacionat