Resum executiu de l’Informe d’avaluació del programa Camí Escolar, espai amic

2017 Resum executiu

Resum executiu de l’informe d’Avaluació del programa Camí escolar, espai amic és un document que fa una breu explicació del què són els camins escolars, els seus objectius i la seva implementació a la ciutat de Barcelona per acabar fent un resum de les principals conclusions de l’informe d’avaluació i un recull de les propostes que s’hi fan per tal de millorar l’impacte i funcionament del programa.

Arxius vinculats

Per saber-ne més del projecte al que pertany