Resum executiu de l’Informe d’avaluació del programa Camí Escolar, espai amic

2017 Executive summary , Policy evaluation CAT

Resum executiu de l’informe d’Avaluació del programa Camí escolar, espai amic és un document que fa una breu explicació del què són els camins escolars, els seus objectius i la seva implementació a la ciutat de Barcelona per acabar fent un resum de les principals conclusions de l’informe d’avaluació i un recull de les propostes que s’hi fan per tal de millorar l’impacte i funcionament del programa.

Related files

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.