Patis, camins i audiència: on som? on anem?

27/06/2016

Després d’anys en marxa, ens preguntem sobre els impactes, la rellevància social i educativa, les condicions òptimes i les valoracions que en fan els protagonistes de tres programes educatius amb trajectòria a la ciutat: els camins escolars, els patis escolars oberts al barri i l’audiència pública de nois i noies. Estem posant fil a l’agulla al disseny i recopilació de dades per a les respectives avaluacions, conjuntament amb l’IMEB, per tal de contribuir a que responsables tècnics i polítics els analitzin, repensin i en millorin els seus impactes en les vides dels nens i nenes i dels barris de la ciutat.

El programa Patis Escolars Oberts al Barri té per objectiu ampliar els usos dels patis de centres educatius, tant de primària com de secundària, fora de l’horari lectiu, durant caps de setmana i vacances escolars per convertir-los en espais útils i educatius pel gaudir del temps lliure compartit entre infants, adolescents i les seves famílies. Actualment hi ha 69 patis que ofereixen aquest servei a diferents barris de la ciutat. Entre d’altres, s’avaluarà la dimensió educativa i inclusiva del programa.

El programa Camí escolar, espai amic es defineix com una estratègia per millorar l’entorn escolar per tal que els nois i les noies guanyin autonomia adquirint habilitats com a vianants i augmentant la seguretat en els trajectes de l’escola a casa, i apostant per la mobilitat sostenible i els vincles de l’escola amb el barri. Actualment hi ha 80 escoles amb camí escolar. Amb la seva avaluació volem analitzar, entre d’altres, les condicions necessàries per tal que els camins escolars, efectivament, desenvolupin al màxim el seu potencial transformador tant dels infants com de la ciutat.

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és un programa municipal que ja compta amb 21 edicions i que té per objectiu fomentar la participació de l’alumnat de 6è de primària, secundària i educació especial sobre una temàtica en concret que treballen a l’aula i en trobades intercentres, per, finalment, presentar les seves visions i propostes,  formalment, a l’Alcaldessa. En l’avaluació ens preguntarem, entre d’altres, sobre el retorn i resolucions per part de l’Ajuntament de les propostes formulades durant aquests anys pels nois i noies.

Projecte relacionat