Impactes de la covid-19 en la infància: primers resultats de la recerca social d’urgència i primeres actuacions per fer-hi front

14/12/2020

L’Ajuntament de Barcelona, a partir del treball de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona en el marc del projecte “Covid-19 i infància a Barcelona”, ret comptes de les actuacions municipals dutes a terme per mitigar els impactes de la covid-19 en els nens, nenes i adolescents de Barcelona. En el marc de la Comissió de Drets Socials davant els grups municipals d’aquest dilluns 14 de desembre, la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha presentat l’informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència, un informe que recull tant els impactes socials del confinament i la crisi per la covid-19 com les actuacions municipals impulsades des de l’inici de la pandèmia. .

L’informe publicat és un avançament de resultats  i se sustenta en una primera anàlisi de les recerques socials impulsades amb caràcter d’urgència per diferents equips universitaris o d’institucions que amb resultats ja publicats (16 de les 28 recerques identificades per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona).

L’informe presentat proveeix una primera diagnosi molt valuosa sobre l’impacte social de la covid-19 en les nenes, nens, noies i nois de Barcelona i té el valor d’aportar l’evidència disponible a dia d’avui per no demorar les actuacions que es puguin impulsar i/o reforçar des del govern municipal per mitigar, al màxim, els impactes negatius de la covid-19 en les vides i drets dels infants. L’informe s’estructura en base als 7 drets dels infants que s’han vist més afectats per la pandèmia i per les mesures per fer-hi front. A més, inclou, no només els principals impactes identificats, sinó també les actuacions impulsades des del govern municipal per fer front a aquests impactes.

En el marc dels treballs de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, aquest informe es publica com un document de bases per a nodrir l’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona 2020, que l’Institut elabora amb caràcter anual per a l’Ajuntament de Barcelona i que enguany es focalitzarà en l’impacte de la covid-19.

Veure informe complet

Veure resum executiu

Projecte relacionat