Arrenca la segona edició del Parlen els nens i nenes

07/05/2021

El programa municipal de coneixement sobre el benestar de la infància a Barcelona Parlen els nens i nenes comença la seva segona edició: tornarem a preguntar als infants de la ciutat “com esteu i què podríem fer perquè estigueu millor?”. De moment, ens hem posat en contacte amb els centres preseleccionats i, a partir del curs 2021-2022, tornarem a les escoles amb l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona

 

Primer contacte amb els centres preseleccionats

Arrenca la segona edició del Parlen els nens i nenes amb l’enviament d’una carta de sol·licitud als 58 centres educatius d’educació primària de la ciutat de Barcelona informant-los que han estat preseleccionats per participar en aquest programa de coneixement sobre benestar de la infància. El Consorci d’Educació de Barcelona és qui ha enviat aquesta carta, de part de l’Ajuntament de Barcelona amb l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Els 58 centes preseleccionats configuren una mostra d’infants socialment representativa i aleatòria que té per objectiu captar la realitat de la infància a la ciutat de Barcelona. El Parlen els nens i nenes, doncs, començarà amb la realització de la segona edició de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB) 2021, que es durà a terme a principis del curs 2021-2022, entre els mesos d’octubre i desembre.

Com ja vam fer l’any 2017, amb l’EBSIB 2021 tornarem a preguntar “com esteu?” a 4.000 nens i nenes que cursaran 5è i 6è el proper curs 2021-2022, per tal de conèixer els seus punts de vista sobre aspectes importants de les seves vides (la família, l’escola, les amistats o el seu barri) i poder assenyalar actuacions per millorar el seu benestar des dels poders públics, la comunitat educativa i les famílies. Com a novetat destacada, en aquesta segona edició també preguntarem “com esteu?” a 1.000 infants de 3r i 4t de primària dels mateixos centres per eixamplar les veus dels infants que es recullen a través del programa.

Després de l’EBSIB 2021, el Parlen els nens i nenes continuarà: la segona fase es concreta en tallers participatius als centres perquè els infants cointerpretin els resultats i formulin propostes de millora del seu benestar (curs 2022-2023) i la tercera fase, en la creació d’un Grup Altaveu perquè els mateixos infants facin difusió de les seves propostes i impulsin una millora en el seu entorn immediat (es durà a terme el curs 2023-2024 i, en endavant, fins el 2025).

Per ampliar l’oportunitat d’escolta i afavorir el principi de participació que ofereix el Parlen els nens i nenes, també com a novetat destacada de la segona edició, 22 centres de la ciutat de Barcelona podran adherir-se al Parlen els nens i nenes voluntàriament a través de de la Convocatòria Unificada de Programes del Consorci d’Educació de Barcelona (dins la categoria “valors i ciutadania”). Tots els centres inscrits rebran una formació específica perquè, de manera autònoma, les i els mestres puguin acompanyar els infants en les fases del Parlen els nens i nenes.

 

Inici després de la primera sessió del Grup Motor

El Parlen els nens i nenes comença després de la primera sessió del Grup Motor del 25 de març de 2021. En el Grup Motor del programa Parlen els nens i nenes, s’hi debaten i aproven els aspectes estratègics del programa, a part d’afavorir el seu desenvolupament amb suports específics per part dels departaments i institucions que es vinculen al programa. A més, també permet identificar oportunitats d’aprofitament i impacte del programa.

És un espai de treball bianual conformat per 20 representants vinculats a l’Ajuntament de Barcelona:

  • Institut Infància i Adolescència de Barcelona (com a encarregat del desenvolupament del Parlen els nens i nenes)
  • Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (com a àrea promotora)
  • Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència
  • Consorci d’Educació de Barcelona, amb les Juntes de Direcció d’Ensenyaments Obligatoris
  • Institut Municipal d’Educació de Barcelona

A part de la primera sessió del Grup Motor, l’inici del Parlen dels nens i nenes també és possible gràcies al treball conjunt amb els serveis de treball de camp i estadística de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, centre al qual l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona està integrat com a unitat de treball autònoma especialitzada.

 

Fil de tuits relacionat

Projecte relacionat:

Parlen els nens i nenes (2a edició)

Projecte relacionat