Beyond Child Poverty

2007 Guies i altres EN

La mesura del benestar dels infants tant a nivell nacional com a nivell internacional (a la UE, l’OCDE, UNICEF), s’ha observat principalment utilitzant les taxes de pobresa relativa sobre la base quantificació d’ingressos. Però La UE, l’OCDE i l’UNICEF han començat a reconèixer que hi ha problemes amb la fiabilitat i la validesa d’aquestes mesures. És per això que s’han desenvolupat índex multidimensionals del benestar infantil basats en dades administratives i enquestes. Així doncs, en aquest article s’examinen quins són els aspectes que s’hauran d’explorar per analitzar el benestar infantil.

Aquest article és un dels Networks presentats en el marc del «The well-being of children: The impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures – WELLCHI NETWORK“. Un projecte liderat pel CIIMU i desenvolupat entre 2004 i 2007. La finalitat d’aquest projecte és la creació d’una xarxa internacional per aprofundir en el coneixement sobre l’impacte que tenen en el benestar de la infància determinats canvis socials, sent la transformació de les formes familiars, les condicions de treball dels progenitors, les polítiques socials i les disposicions legislatives que s’apliquen en aquest àmbit.

En colaboración con

Archivos vinculados