Family Change and Child Poverty in Comparative Perspective

2007 Guies i altres EN

Durant les últimes dècades, les taxes de pobresa infantil han augmentat en la majoria de les societats modernes, això no només està causant indignació sobre la situació dels infants afectats per l’exclusió social sinó també una creixent preocupació entre els investigadors i investigadores socials i polítics de les conseqüències socials a llarg termini. Les causes tenen a veure amb els intensos processos de canvi de la família en els últims anys, un dels factors crucials en l’explicació és la manca d’ajust institucional entre la transformació en l’organització de la família i de les actuals estructures obsoletes de la majoria dels Estats de Benestar en termes de la seva provisió de transferències i serveis socials. Així doncs aquest article mostra una visió general dels principals patrons i l’evolució de la pobresa infantil a la Unió Europea. També analitza alguns dels factors que afavoreixen el creixement de la pobresa infantil en els últims anys i es revisen diferents estratègies per lluitar contra la problemàtica que han demostrat ser útils en la reducció de les taxes de pobresa infantil.

Aquest article és un dels Networks presentats en el marc del “The well-being of children: The impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures – WELLCHI NETWORK“. Un projecte liderat pel CIIMU i desenvolupat entre 2004 i 2007. La finalitat d’aquest projecte és la creació d’una xarxa internacional per aprofundir en el coneixement sobre l’impacte que tenen en el benestar de la infància determinats canvis socials, sent la transformació de les formes familiars, les condicions de treball dels progenitors, les polítiques socials i les disposicions legislatives que s’apliquen en aquest àmbit.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2007 Informe EN

Final conference of the WellChi Network

Dossier amb el recull de totes les conferències finals del projecte europeu The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures (Wellchi network). Un projecte liderat…

2007 Guies i altres EN

Beyond Child Poverty

La mesura del benestar dels infants tant a nivell nacional com a nivell internacional (a la UE, l’OCDE, UNICEF), s’ha observat principalment utilitzant les taxes de pobresa relativa sobre la base quantificació d’ingressos. Però La…

2005 Informe EN

Working flexibility and caring arrangments

Recull i conclusions del workshop Working flexibility and caring arrangments en el que va analitzar-se com les polítiques europees (i nacionals) poden facilitar la conciliació de la vida familiar i la laboral, quines eren les…

2004 Informe EN

New perspectives on childhood

Recull i conclusions del workshop New perspectives on childhood. Va ser el primer i el que va sentar les bases del cicle de grups de treball emmarcats en el projecte The well-being of children: the impact of…