Ponència sobre els efectes del confinament i la pandèmia en la infància i l’adolescència

18/06/2021

Participem a la sessió de treball de l’Associació Catalana de Sociologia sobre l’estat de la recerca sobre Família, infància i covid-19 amb una ponència sobre els efectes del confinament i la pandèmia en la infància i l’adolescència de Barcelona.

La investigadora de l’Institut Infància i Adolescència, Mari Corominas, ha participat en aquesta sessió de treball amb una ponència sobre els efectes del confinament i la pandèmia en la infància i l’adolescència de Barcelona. Es tracta d’un dels fruits del laboratori de recerca Covid-19 i infància a Barcelona que des de l’Institut vam posar en marxa just amb l’esclat de la pandèmia.

En el marc d’aquest laboratori hem pogut resseguir fins a 32 recerques socials impulsades amb caràcter d’urgència per diferents grups universitaris i de diferents institucions amb l’objectiu de generar coneixement sobre els impactes de la pandèmia en les vides i drets dels nens, nenes i adolescents de la nostra ciutat.

La ponència que hem dut a terme en el marc d’una sessió de treball de l’Associació Catalana de Sociologia recull els principals impactes identificats a partir d’aquest seguiment i de l’anàlisi dels indicadors del sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència que monitorem des de l’Observatori 0-17 BCN per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

Les conclusions són clares. D’una banda, podem afirmar que, tot i que l’afectació de la covid-19 entre els infants i adolescents –poca transmissió i poca gravetat– ha estat menor que per a la resta de grups de població, les mesures decretades per fer front a l’emergència social han impactat en totes les dimensions de les vides de tots els infants i adolescents. Davant d’això, calen mirades holístiques per a les respostes que donem als infants i adolescents, cal que se sentin part de la societat en la què viuen i cal idear respostes que no danyin els infants.

Ben aviat, tot aquest coneixement generat es podrà resseguir també a través del capítol que publicarem a l’Anuari Metropolità de Barcelona 2020 editat per l’IERMB, que està previst que es presenti el setembre vinent.

Projecte relacionat