El Comitè de Drets dels Infants fa una crida als Estats per protegir els infants i reduir al màxim les conseqüències negatives que tindrà el confinament

14/04/2020

El Comitè per als Drets de l’Infant és un òrgan format per 18 experts independents que fa el seguiment de la implementació de la Convenció dels drets de l’infant per part dels Estats membres.

A principis d’abril, el Comitè per als Drets de l’Infant ha emès un comunicat en què insta als Estats signataris a implementar una sèrie de mesures per tal de garantir els drets dels infants durant la gestió de l’emergència sanitària pel Covid-19 [original en anglès, en castellà, en català]

El comunicat fa una advertència sobre els efectes físics, emocionals i psicològics de la pandèmia Covid-19  en els infants i demana als Estats que prenguin mesures per tal de protegir els drets dels infants a través, entre d’altres, de les següents actuacions:

  • Considerar els impactes de la pandèmia Covid-19 sobre els drets dels infants i vetllar perquè les respostes a la pandèmia, incloses les restriccions i decisions sobre l’assignació de recursos, reflecteixin el principi l’interès superior de l’infant.
  • Permetre realitzar activitats a l’aire lliure supervisades i seguint els protocols de seguretat, com a mínim, un cop al dia. Així com explorar solucions alternatives i creatives perquè els infants gaudeixin dels seus drets a descansar, a l’oci, a les activitats de lleure, culturals i artístiques.
  • Assegurar que l’aprenentatge en línia no agreugi les desigualtats existents ni substitueixin la interacció alumne-professor.
  • Activar mesures immediates per garantir que els infants s’alimentin d’aliments nutritius, donat que molts infants tenen el seu únic àpat saludable garantit a través del menjador de l’escola.
  • Definir els serveis bàsics imprescindibles de protecció dels infants i assegurar-se que segueixin funcionant i estiguin disponibles, incloses les visites a casa quan sigui necessari, i proporcionar serveis professionals de salut mental per als nens i nenes que viuen en confinament.
  • Reforçar els sistemes d’informació i derivació telefònics o en línia ja que el confinament pot exposar els nens a un augment de la violència física i psicològica a casa o, també, obligar els nens i nenes a quedar-se tancats en cases sobreocupades o sense unes mínimes condicions d’habitabilitat.
  • Protegir els infants que veuran augmentat el seu grau de vulnerabilitat per les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia com ara infants amb discapacitats; infants que viuen en situació de pobresa; infants en situació de carrer; migrants, sol·licitants d’asil o refugiats.
  • Difondre informació precisa sobre COVID-19 i sobre com prevenir la infecció en diferents idiomes i formats que siguin child-friendly i accessibles per a tots els infants.
  • Oferir oportunitats perquè les opinions dels infants siguin escoltades i tingudes en compte en els processos de decisió sobre la pandèmia

Aquí trobareu més informació sobre la crisi del Covid-19 en la infància amb perspectiva de drets.

Projecte relacionat