Informe d’Avaluació de l’Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona

2017 Informe , Avaluació polítiques

L’informe Avaluació del programa Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona és el resultat del treball d’avaluació d’aquest programa municipal que pretén fomentar la participació de nois i noies de la ciutat.

L’informe fa un repàs dels objectius i metodologia del programa, així com el seu marc de referència. A partir d’aquí es fa una diagnosi sobre l’abast social del programa, la representació que en tenen els diferents agents implicats, el seu impacte i els punts forts i febles del programa. En base a aquesta diagnosi, l’informe planteja reptes, orientacions i propostes de transformació a curt i mig termini.

Coordinació: Elena Sintes

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.