Informe d’Avaluació de l’Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona

2017 Evaluación políticas , Informe CAT

L’informe Avaluació del programa Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona és el resultat del treball d’avaluació d’aquest programa municipal que pretén fomentar la participació de nois i noies de la ciutat.

L’informe fa un repàs dels objectius i metodologia del programa, així com el seu marc de referència. A partir d’aquí es fa una diagnosi sobre l’abast social del programa, la representació que en tenen els diferents agents implicats, el seu impacte i els punts forts i febles del programa. En base a aquesta diagnosi, l’informe planteja reptes, orientacions i propostes de transformació a curt i mig termini.

Coordinación: Elena Sintes

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Participación de la infancia y adolescencia

A través de la línea de trabajo de “Participación de la infancia y la adolescencia: las voces que debemos escuchar y tener en cuenta” acompañamos la administración en proyectos y canales de participación de los niños, niñas y adolescentes.